عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 
 
 

މާދަމައަކީ، ޤިބުލަ ބެލޭނެ ދުވަހެކެވެ.

ޢުލޫމު: ޢުލޫމު | 26 މެއި 2016 މ. 19 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1818

 

 

ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅުގެ މައްޗަށް އިރު ވަޑިފަތިވާ ހިނދުކޮޅަކީ، ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުސްލިމުންނަށް ނުހަނު މުހިންމު ހިނދުކޮޅެކެވެ. އެހެނީ، އެ ހިނދުކޮޅަކީ، ކުށަކާ ނުލައި، ޤިބުލަ ފަރާތް ކަނޑައެޅޭ ނާދިރު ...

އިތުރަށް ...

 

އިބްލީހާއެކު ދެއްކި ވާހަކަކޮޅެއް

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 26 މެއި 2016 މ. 19 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1817

 

 

އަޅުގަނޑު ބުނީމެވެ. ތިބާ ޒުވާނުން މަގުފުރައްދަނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ އިބްލީސް ބުންޏެވެ. އެއުރެންގެ ހިތްތަކުގައި ޢިޝްޤީ ލޯބި އުފައްދައި، ޙަރާމްކަންތައްތައް ކުރުމަކީ، ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަން ދެޖިންސުގެ ޒުވާނުންނަށް ...

އިތުރަށް ...

 

އެތެރެ ހުސް، ގަބު މީހުން ބޮޑަށް އަޑުގަދަވާނެ އެވެ.

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 26 މެއި 2016 މ. 19 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ތަނެއްދޮރެއް ނުދަންނަ އަނދޮޅު މީހުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވައިއަނގަތެޅުމެވެ. އެ މީހުންގެ ޙުއްޖަތްތަކަކީ ހަޅޭއްލެވުމެވެ. ދަލީލުތަކަކީ ބުހުތާންދޮގެވެ. އެ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކީ ކަނޑައެޅިގެން މިވެނި ދާއިރާއަކަށް ...

އިތުރަށް ...

 

ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކަށް ވާނެ މީހަކު ބޭނުމެވެ.

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 26 މެއި 2016 މ. 19 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1816

 

 

އަހަރެންނަކީ، އާދައިގެ ޖިންސްލަޠީފެކެވެ. ލޯބިކުރަނީ އާދައިގެ ގޮތްތަކަށެވެ. ހިތްހެޔޮ ވާނެ އެވެ. މައްސަލަ ޖައްސާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ. ތެދު ބަހުން ވާހަކަދައްކާނެ އެވެ. ހަރުދަނާވާނެ އެވެ. މިހާރު މިހޯދަނީ، ޙަޔާތުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

އަނބިންނާ ތަފާތު އަނތްބެއް: 1

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 26 މެއި 2016 މ. 19 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1815

 

 

ނިޒާރަކީ، ރެއަކު ހަތަރު އަނބިންނާއެކު އެއްދާންކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ބާހުގެ ބާރުގަދަ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާގެ ފިރިހެންވަންތަކަމުގެ މުހުތާދުތައް ނުފުއްދޭތީ އަނބިމީހާގެ ޙައްޤުތައް އަދާކުރުމުގައި ފަސްޖެހެން ފެށި ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 25

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 25 މެއި 2016 މ. 18 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުދަ | 1814

 

 

(قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا)
އަލްއިސްރާ: 84
މާނައީ، "ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ކޮންމެ މީހަކުމެ، ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ އެމީހެއްގެ ގޮތަށެވެ. ފަހެ، އެންމެ ބޮޑަށް ތެދުމަގު ލިބިފައިވަނީ ކާކަށް ކަން މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އެވެ."

 

 

ހިތާވެގެން އުޅޭ މީހުންނާއެކު، ބަޔާންކުރަން ނުކެރޭވަރުގެ ލަދުވެތި ކަންތައްތައް ކޮށްއުޅޭ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބައުޅެ އެވެ. އެމީހުން އުޅޭ ގޮތް ފެނުމުން، ހެޔޮލަފާ މީހަކު ލަދުން ވިރޭވަރު ވާނެ އެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

އިންނާނެ މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ!

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 24 މެއި 2016 މ. 17 ޝަޢުބާން 1437 ހ. އަންގާރަ | 1813

 

 

އަހަރެން ވަރަށް ރީތިވާނެ އެވެ. ގައިގެ ކުލަ ދޮންވާނެ އެވެ. އަޚުލާޤު މަތިވެރިވާނެ އެވެ. ވަރަށް ބޮޑަށް މަޖާކޮށްއުޅޭ ހިތް ވެ އެވެ. ހިތް ހަރެއް ނުވާނެ އެވެ. ގޮތްދޫނުކުރާ އަންހެނެކޭ ބުނުނެވޭނެ އެވެ. ހަމަހިމޭންވާނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ގެއިން އުދުއްސާލެވޭ މަތިންދާބޯޓު އަތްފޯރާފަށަށް!

ޢުލޫމު: ޢުލޫމު | 24 މެއި 2016 މ. 17 ޝަޢުބާން 1437 ހ. އަންގާރަ | 1812

 

 

މި މަތިންދާބޯޓު އުފެއްދި ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، 2018 ވަނަ އަހަރު، މި މަތިންދާބޯޓު ބާޒާރަށް ނެރެވޭވަރު ވާނެ އެވެ. މީގެ މާނައަކީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޓޭޓުންނަށް މި މަތިންދާބޯޓު ...

އިތުރަށް ...

 

ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލި ހަރާންދަރި

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ |  24 މެއި 2016 މ. 17 ޝަޢުބާން 1437 ހ. އަންގާރަ

 

 

އެންމެ އަސަރުގަދަ، އަދި އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކައަކީ، "ގެއްލުނު ބައްޕަ" (The Lost Father) އެވެ. އެއީ، އޭނާގެ އަސްލު ބައްޕަގެ ވާހަކަ އެވެ.

 

 

ހަރާންދަރިންގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ވެ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި "ހަޑަބަރަނޑަބަންގުޅި" އާއި، "ޝަރުޢީ ދަރި" އާއި، "ލަވް ޗައިލްޑް" (Love child) ހިމެނެ އެވެ. "ހަޑަބަރަނޑަބަންގުޅި" އަކީ، ހަރާންދަރިއެއްގެ ހަރާންދަރިއެއްގެ ...

އިތުރަށް ...

 

މުޖާހިދު: 1 (މިއަދުގެ މަތިވަރު)

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ |  24 މެއި 2016 މ. 17 ޝަޢުބާން 1437 ހ. އަންގާރަ | 1811

 

 

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ހޭލީ، ދަމަކަށް އިރުއެރި ފަހުންނެވެ. ދެ ކަންފަތަށް އިބްލީސް ކުޑަގެފިލިކުރި ފަހުންނެވެ! ނާސްތާކޮށްގެން ގެއިން ބޭރަށް ދާން ހިތަށްއެރި އެވެ. އެހެނަސް އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ވެރިފައިވާ، ރޭގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 24

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ |  24 މެއި 2016 މ. 17 ޝަޢުބާން 1437 ހ. އަންގާރަ | 1810

 

 

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
އައްރޫމު: 21
މާނައީ، "ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ހަމަ ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުން އަނބިން ހެއްދެވިކަމީ، އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަލުންގެ ފަރާތުން ހަމަހިމޭންކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކަ އެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ލޯތްބާއި، އޯގާވެރިކަން ލެއްވި އެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ފިކުރު ހިންގާ ބަޔަކަށް އެކަމުގައި ހެކިތަކެއް ވާކަން ކަށަވަރެވެ."

 

 

މީނާ އަކީ، މީހަކާ އިނދެ، ދެ ދަރިން ލިބިފައިވާ މަންމައެކެވެ. ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ލިބުނީ ކާވެނީގެ އިމުން ބޭރުގަ އެވެ. ކާވެންޏަށް ދެއަހަރު ވީއިރު، ފިރިމީހާއަށް ބޭވަފާތެރިވުމާއި އޭނާއާ ދެބަސްވުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރެ އެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ނެރުއްވި "މުޝްތަރަކު ބަޔާން"

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 23 މެއި 2016 މ. 16 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހޯމަ

 

 

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ އާއި، ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދުގައި ވާ އުޚުއްވަތްތެރިކަމާއި، ބަދަހި ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަޚާމަތުއްރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ...

އިތުރަށް ...

 

އޮފީހެއްގެ ވާހަކަ އޮފީހެއްގެ ދުލުން

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 23 މެއި 2016 މ. 16 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހޯމަ

 

 

މީހަކު ބުނެފާނެ އެވެ. މެންދުރު ގަޑީގައި ފޮޅުވޭނީ ކޮން މަލެއް ހެއްޔެވެ؟ ލޮލުން ދެކި، އަތުން ހިފާފައިވާ މީހަކު މިހެން ނުބުނާނެ އެވެ. ދަންނާށެވެ! "މަސް ތިލަވާ ހިނދު ދޫނި ކަނޑަށް ޖެހޭނެ" އެވެ. މި ޤުދުރަތީ ޤާނޫނުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 23

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 23 މެއި 2016 މ. 16 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހޯމަ | 1809

 

 

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ)
އަލްއަންޢާމު: 164
މާނައީ، "އަދި ފާފަވެރި އެއްވެސް ނަފުސެއް، އެހެން ނަފުސެއްގެ ފާފައެއް ނުއުފުލާނެތެވެ."

 

 

"ހިޝާމު މީހަކާ އިނދެފި، އެއީ މާބޮޑު ޝަރަފެއް އޮތް އަންހެނެއް ނޫން، ކާވެނިކުރިއިރު ދުލި ކެނޑިފައިވާ ތުންފުއްސެއް! އެއީ ސިއްރެއް ވެސް ނޫން! އެކަމަކު ހިޝާމު އެއުޅެނީ އޭނާ ނިވާކޮށްލައިގެން." މިފަދަ އެތައް ...

އިތުރަށް ...

 

އެންމެ ފުރަތަމަ ކާނާ އެވެ!

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 22 މެއި 2016 މ. 15 ޝަޢުބާން 1437 ހ. އާދީއްތަ | 1808

 

 

އަބަދުވެސް ކާނާ އުފެއްދުމަށާއި، ކާނާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސީނުކަރައިގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެ އެވެ. އެ ޤައުމުގެ ޙިކުމަތްތެރި ހަރުބަހެއްގައި ވާފަދައިން، "ކާނާ އަކީ، ރައްޔިތުންގެ އުޑު" ކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 22

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 22 މެއި 2016 މ. 15 ޝަޢުބާން 1437 ހ. އާދީއްތަ | 1807

 

 

(وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ)
އައްނިސާ: 1
މާނައީ، "އަދި ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ! އެކަލާނގެއީ، އެކަލާނގެ މެދުވެރިކޮށް ތިޔަބައިމީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ސުވާލުކޮށް، ކަންކަމަށް އެދިއުޅޭ ރަސްކަލާނގެ އެވެ. އަދި ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުންތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާށެވެ!"

 

 

ދެން ފެނުނީ، ސިފަ ހުތުރު އަންހެނެކެވެ. އޭނާ އައިސް އަހަރެންގެ މޫނުމައްޗަށް ބާރަށް ދޮރު ލައްޕާލި އެވެ! އެއަށްފަހު، އެތެރޭން ތަންޑު އެޅުވި އަޑު އިވުނެވެ! އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި ގެ ބަންދުވީ އެވެ! މިހުރިހާ ...

އިތުރަށް ...

 

ޗައިނާގެ ޤަދީމީ ތާރީޚުގައި މުސްލިމުންގެ ވާހަކަ (2)

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 21 މެއި 2016 މ. 14 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ޗައިނާގެ ޤަދީމީ ތާރީޚުން އެނގޭ ގޮތުގައި، ޗައިނާ އޮތީ، އިސްލާމީ ދައުލަތަށް އަންނަ ސިޔާސީ ކަންތައްތަކާމެދު ނުހަނު ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަބަލަ އެވެ. އުމަވީ ދައުލަތުގެ ނިމުމާއި، ޢައްބާސީ ދައުލަތުގެ ފެށުމަށް ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

ޗައިނާގެ ޤަދީމީ ތާރީޚުގައި މުސްލިމުންގެ ވާހަކަ (1)

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 21 މެއި 2016 މ. 14 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ޗައިނާގެ ޤަދީމީ ތާރީޚުގައި ވެ އެވެ. "ޢަރަބީންގެ ތެރޭގައި ނުހަނު ހިތްވަރުގަދަ ފިރިހެން ސާހިބަކު އުޅުއްވި އެވެ. އެ ސާހިބާގެ ނަންފުޅަކީ، މުޙައްމަދު (Mo-ho-mo) އެވެ. އެ ސާހިބާއާ ތަބާވި މީހުން، އެމީހުންގެ ވެރިއަކަށް ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 21

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 21 މެއި 2016 މ. 14 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1806

 

 

(رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً)
އަލްއިސްރާ: 24
މާނައީ، "އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޯ އެވެ! ކުޑަ ކުއްޖަކު ކަމުގައި މިއަޅާ ވީ ދުވަހު، އެ ދެ މީހުން މި އަޅާ ބަލައިބޮޑުކުރި ފަދައިން، އެ ދެ މީހުންނަށް ރަޙުމަތް ލައްވައިފާންދޭވެ!"

 

 

ގޭ މައިދޮރާ ހަމައަށް ދެވުނުތަނާ، ސަޢީދު ފަހަތުން އައިސް އަހަރެންގެ ގައިގައި ބައްދައިގެންފި އެވެ. އެހިނދު އޭނާއާ ދިމާއަށް އެނބުރިލުމުން، ކަރާކަރުޖައްސައި ސަލާމްކުރި އެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ދެ ލޮލަށް ބަލަބަލާފައި، އެތައް ...

އިތުރަށް ...

 

ޝީޢީން އައީ ކޮންތާކުން؟

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 21 މެއި 2016 މ. 14 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މިއީ، އީރާނުގެ ޝާހުގެ ޒަމާނުގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ. އީރާނުގެ ޝީޢީންނާއި ސުންނީންގެ މެދުގައިވާ ޚިލާފުތައް ކުޑަކުރައްވައި އެ ދެބައިމީހުން މިތުރުވެރި ކުރެއްވުމަށް ޝާހު ބޭނުންފުޅުވި އެވެ. އެ މަތިވެރި ...

އިތުރަށް ...

 

ޒިނޭގެ ހަރުފަ

ދީން: ކީރިތި ޤުރުއާން | 20 މެއި 2016 މ. 13 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހުކުރު

 

 

(وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)
ސޫރަތުލްއިސްރާ: 32
މާނައީ، "އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޒިނޭއާ ކައިރިނުވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އެއީ ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް ކަމުގައިވި އެވެ. އަދި މަގެއްގެ ގޮތުން އެކަންތައް ހާދަހާ ނުބައިވެގެންވެ އެވެ."

 

 

ޒިނޭގެ ހަރުފަ ހަށިގަނޑަށް ވަދެގެންދަނީ ހަމަހިމޭންކަމާއެކު ވަރަށް ސިއްރިޔާތުގަ އެވެ. މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް އޭތި ވަނުމަށްފަހު، އޭގެ ދަރިފަސްކޮޅު އިތުރުކުރަމުންދަނީ ވެސް ވަރަށް ސިއްރިޔާތުގަ އެވެ. ވިހައި، ގިނަވެ، މީހެއްގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 20

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 20 މެއި 2016 މ. 13 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހުކުރު | 1805

 

 

(وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)
އަލްއިސްރާ: 23
މާނައީ، "އެކަލާނގެ އަށް މެނުވީ، ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ނުކުޅައުމަށާއި، މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ކަނޑައަޅުއްވައި އެންގެވި އެވެ."

 

 

ދުވަހަކުވެސް ހަވަރުތުންފުއްސަކަށް ވާކަށް ނުވިސްނަމެވެ. އަހަރެންގެ ނަފުސު ހަވަރުތުންފުއްސަކަށް ހެދީ، މުޖުތަމަޢެވެ. ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ ދުލިފަށް ކެނޑިއްޖެ ކޮންމެ ޖިންސްލަޠީފަކީ، ކަސްބީއެއް ކަމަށް ހަދާ މުޖުތަމަޢެވެ. މިއީ، ...

އިތުރަށް ...

 

އަނބިމީހާ = މައްސަލަ

ފިނިމައިޒާން: މުނިފޫހި | 19 މެއި 2016 މ. 12 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ދީލަތި ޖަމްޢިއްޔާއަކުން، ހުސްހަށިބައި ޒުވާން ފިރިހެނުންނަށް މީހަކާ އިނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލި އެވެ. އެ ފުރުޞަތު ލިބެނީ، އިމްތިޙާނެއްގައި ބައިވެރިވެ ފާސްވާ މީހަކަށެވެ. ސުވާލު ކަރުދާހުގައިވަނީ އެންމެ ސުވާލެކެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 19

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 19 މެއި 2016 މ. 12 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1804

 

 

(الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ)
އައްނޫރު: 26
މާނައީ، "ނުބައި އަންހެނުން ނުބައި ފިރިހެނުންނަށެވެ. ނުބައި ފިރިހެނުން ނުބައި އަންހެނުންނަށެވެ. ރަނގަޅު އަންހެނުން ރަނގަޅު ފިރިހެނުންނަށެވެ. ރަނގަޅު ފިރިހެނުން ރަނގަޅު އަންހެނުންނަށެވެ."

 

 

އެހެން ފިރިހެނުން ހެން ހުރަހެއް ބޭނުމެއްނުކުރެ އެވެ. އެހެނަސް އޭނާގެ ފެންތިއްކެއް އަހަރެންގެ އެތެރެހަށްޓަށް ދުލެއް ނުކުރެ އެވެ. ނަޝްވަތުގެ ހިނދުކޮޅަށް ވާޞިލުވެވުނު ހިނދު، ހޮޅި ބޭރުކޮށް، އަހަރެންގެ ގަޔަށް ބުރުއްސާލި އެވެ! ...

އިތުރަށް ...

 

"ތިބާގެ އަނބިމީހާ އަވަހަށް ވަރިކުރާށެވެ!"

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 18 މެއި 2016 މ. 11 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުދަ

 

 

އާދަޔާ ޚިލާފު ވަރިއެކެވެ. ހެއްވާ ވަރިއަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ނުވަތަ ބިރުވެރި ވަރިއަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ކޮންމެއަކަސް ރަހަތަފާތު ވަރިއެކެވެ. އަނބިމީހާ ނުހަނު ރީއްޗެވެ. އޭނާގެ ކިބައިގައި އެއްވެސް އުނި ސިފައެއް ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 18

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 18 މެއި 2016 މ. 11 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުދަ | 1803

 

 

(مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ)
އާލުޢިމްރާން: 197
މާނައީ، "(އެއީ) ކުޑަކުޑަ ވަގުތީ އަރާމެކެވެ. ދެން، އެއުރެން ތިބެނިވި ތަނަކީ ނަރަކަ އެވެ. އަދި، އެ ތަންމަތީގެ (އެބަހީ: އެއުރެން އަރާމުކުރަން އެތިބޭ ތަނެއްގެ) ހުރި ނުބައިކަމާ އެވެ!"

 

 

އެތާނގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެ ޢިބާރާތެއް ފެނުނެވެ. "ހަވަރުތުންފުއްސާ އެވެ! ޖެހުނު ކޮންމެ ފިރިހެނަކަށް ފުއްދައިދޭށެވެ! ތިބާގެ ނިވާފަތްގަނޑަކީ، އެމީހުންނަށް ފުއްދައިދިނުމެވެ!" ...

އިތުރަށް ...

 

ހިލޭ އަންހެނުންނަށް ބެލުމުން ލިބޭ ގެއްލުން

ދީން: ކީރިތި ޤުރުއާން | 17 މެއި 2016 މ. 10 ޝަޢުބާން 1437 ހ. އަންގާރަ | 1802

 

 

ރީތި އަންހެނުންނާއެކު އެއް ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެނުން، މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރެ އެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުންނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް މަދުވެފައި، އުންޏެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް، އެ ފަދަ އަންހެނުން ނޫޅޭ ތަންތަނުގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ފައިސާއިން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވެ އެވެ.

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 16 މެއި 2016 މ. 9 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހޯމަ | 1801

 

 

އެހާރު، ފައިސާ ދީފައި ނޫފަންނަ ދަރިން ގަނެވެ އެވެ. މިހާރު، އެ ފައިސާ ދީފައި އުފަން ދަރިން ވެސް ގަނެވެ އެވެ. އެހާރު، ފައިސާ ދީފައި ރަން ރިހީގެ ގަހަނާތައް ގަނެވެ އެވެ. މިހާރު، އެ ފައިސާ ދީފައި ޖިސްމާނީ ރިވެތިކަން ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 17

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 14 މެއި 2016 މ. 7 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1800

 

 

(أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ)
އަލްބަލަދް: 5
މާނައީ، "އެކަކުވެސް އެ އިންސާނާގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނޭ ކަމަށް އޭނާ ހީކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟"

 

 

ހޭއެރިއިރު އަހަރެންނާއި، ނަޖާތާއި، އެހެން ޖިންސްލަޠީފުންގެ ހަށިތައް ވަނީ، ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއްގެ ތަޅުންގަނޑުމައްޗަށް އުކާލާފަ އެވެ! ހޫނުގަދަ ދުވަހަކު ސަޙަރާއެއްގެ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައިވާ ގޮއްފުޅަނގިތަކެއް ހެންނެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

މިންސާގެ ސުވާލު

ބަޙުރު: ސުވާލާއި ޚިޔާލު | 14 މެއި 2016 މ. 7 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ބަޙުރު އެކުމާފާނު ޓީމަށް ވެދުމާ ސަލާމް. އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ ހެޔޮދުއާ. އަޅުގަނޑު ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު ލިޔާ ވާހަކައެއް ގެނެސްދެވިދާނެތޯއޭ؟ މާނައަކީ ށާއިރުކޮށްދެއްވިދާނެތޯއެވެ؟

އިތުރަށް ...

 

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް: 2

ދީން: އެހެނިހެން | 7 މެއި 2016 މ. 30 ރަޖަބް 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1799

 

 

3 ވަނަ ޢަލާމާތް:
ހަނދު ދެފަޅިކުރެއްވުން

 

ހަނދު ދެފަޅިކުރެއްވި މުޢުޖިޒާތުގެ ހާދިސާއަކީ، ދިވެހިންނާއި، ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅިފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ. އެ ހާދިސާ ފެނިވަޑައިގަތުމުން އިސްލާމްވެވަޑައިގެންނެވި ރަސްގެފާނުގެ މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައި ވާތީ އެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

މ ގެ ޚިޔާލު

ބަޙުރު: ސުވާލާއި ޚިޔާލު | 5 މެއި 2016 މ. 28 ރަޖަބް 1437 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ދަތި ކަމަކަށް ނުވަނީނަމަ މާމެންދޫގެ ރެކިބެއްޔާ (ރެކި ހުތާ، އިބްރާހީމް އަނީސް) އަކީ ކޮން ޢާއިލާ އަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއްކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވިދާނެތޯ އެވެ. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ރެކިބެއްޔާ އަކީ މާމެންދޫގެ ނަންހިގާ މީހެއްކަމުގަ ...

އިތުރަށް ...

 

ޙަކީމުދީދީ ގަޔަށް ބަޑިޖެހި ހާދިސާ

ސަގާފަތު: އަތޮޅު ސަގާފަތު | 5 މެއި 2016 މ. 28 ރަޖަބް 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1798

 

 

ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، އޭނާގެ ގަޔަށް ބަޑިޖެހީ ބަޑިފުރޭތަ އެވެ. ބަޑިފުރޭތައަކީ، ހަޑި މުޑުދާރު ތަންތަނުގައި އުޅޭ ކަމަށް މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ބިރުވެރި ޖިންނިއެކެވެ. ބަޑިފުރޭތައަށް ބަޑިއެދުރު ވެސް ކިޔަ ...

އިތުރަށް ...

 

އެންޑްރޮއިޑްގެ ތާނަ ފޮންޓްސް ޕެކޭޖް

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 29 އޭޕްރީލް 2016 މ. 22 ރަޖަބް 1437 ހ. ހުކުރު | 1790

 

 

އެންޑްރޮއިޑަށް ޚާއްޞަ ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅާ ތާނަ ފޮންޓް ޕެކޭޖެއް ވެ އެވެ. އެއިން ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅައިދޭ ތާނަ ފޮންޓަކީ، (Faruma.ttf) އެވެ. އެ އެޅުމުން ތާނައިން ލިޔެފައިވާ ހުރިހާ ވެބްސައިޓެއްގެ ތާނަ އަކުރު ...

އިތުރަށް ...

 

ގއ. މާމެންދޫ ޙަސަން ޚަލީލު ޔޫސުފުގެ މަތިފުށް

ސަގާފަތު: އަތޮޅު ސަގާފަތު | 17 އޭޕްރީލް 2016 މ. 10 ރަޖަބް 1437 ހ. އާދީއްތަ | 1779

 

 

ގއ. މާމެންދޫ ޤާޟީ ޙަސަން ޚަލީލު ޔޫސުފަކީ، ދިގު މުއްދަތެއްވަންދެން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. އޭނާގެ މަތިފުށް، އެއްފަރާތުން އަލްވަޒީރުއްޞަޣީރު އަލްއުސްތާޛުލްޙާއްޖު އިބްރާހީމް ...

އިތުރަށް ...

 

މަރްޙޫމް ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 17 އޭޕްރީލް 2016 މ. 10 ރަޖަބް 1437 ހ. އާދީއްތަ

 

 

އަލްމަރްޙޫމް ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، 12 އޮކްޓޯބަރ 1941 ގަ އެވެ. 1436 ވަނަ އަހަރު، ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި މައްކާގެ މާތް ބިމުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ، 28 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގަ އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

އެއީ ކޮން ބޭކަލެއް؟

 

ފޮތްފިހާރަ: | 11 ފެބްރުއަރީ 2016 މ. 2 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437 ހ. ބުރާސްފަތި

 

  • މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ.

  • މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިޔެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފޮތެވެ.

  • ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް، މިފޮތުގައި ފިލުވާދެވިފައި ވެ އެވެ.

  • މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު ފިލާގައިވާ އޮޅުންއަރާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް މި ފޮތުގައި އޮޅުންފިލުވާދެވިފައި ވެ އެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގައި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

 

އިރުވެލި ދިވެހި ފޮންޓް

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 29 ޑިސެމްބަރ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 ހ. އަންގާރަ  | 1725

 

 

އިރުވެލި ދިވެހި ފޮންޓަކީ، އެންޑްރޮއިޑަށް ޚާއްޞަ ފަޔަރފޮކްސް އަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ނުހަނު ސާދާ "އެޑް-އޮން" އެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ ފޯނުތަކަށް ވަނީ އަރުތަވެރި ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވާ ގޮތް

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ޖޫން 2015 މ. 1 ރަމަޟާން 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ދިވެހި ފޮންޓް އެޅުއްވުމުން، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވޭނެ އެވެ. އަދި ބަޙުރު އެކުމާފާނާއި، އެނޫން ދިވެހި ވެބްސައިޓްތައް ވެސް، ދިވެހި އަކުރު ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނެހެން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުން ހުޅުވޭނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ރާސްޓަސްއަކުން ނުވަތަ ރިލޯޑަކުން މަހަރު ލިބިދާނެތޯ އެވެ؟

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، ކިއުންތެރިން ދެއްވާ ތަރުޙީބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުރީދުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ޒިޕް ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިހާރު ޒިޕް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ޒިޕް ފައިލް ރޫޅައިލެއްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ، މި ޞަފުޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަޙައާ އެއްގޮތަށެވެ. ވިންޒިޕް (WinZip) އިން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ރަރ ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިހާރު ރަރ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ރަރ ފައިލް ރޫޅައިލެއްވޭނީ ވިންރަރ (WinRAR) އިންނެވެ. ވިންރަރ އަކީ ހިލޭ ލިބެންހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިރީގައި މިވަނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ. މިނޫން ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މަހަރުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލެއްވުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް އިޞްދާރު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 7 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 17 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަހަނަޅައި، މޮބައިލް ފޯނާއި އައިޕެޑަށް ވާޞިލުވެއްޖެ އެވެ. ކިއުންތެރިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ...

 

ލިއުންތަކުގެ ޢަދަދު: 70

ޞަފުޙާގެ ޢަދަދު: 344

ފޯމެޓް: ޕީޑީއެފް

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނުން ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

 

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 16

ގއ. މާމެންދޫގެ ކުރީގެ ބައެއް ޝަޚުޞިއްޔަތުން

ތަޓަސް އަޑެކެ! މަޓަސް އަޑެކެ!

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 15

ޝާމިލާގެ ޚިޔާލު

ގއ. މާމެންދޫ އިބްރާހީމާއި ދޮންބީފާނުގެ ދަރިކޮޅު

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް: 1

ގއ. މާމެންދޫ މޫސާބެއްޔާގެ ހަނދާނުގައި

އެންޑްރޮއިޑްގެ ތާނަ ފޮންޓްސް ޕެކޭޖް

ސާހިބުމީހާ އަށް ކުޑަގެފިލި ބޯންދޭ ޚާދިމާއެއް

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 14

ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުއްވާ ބަހެއް

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 13

ފަސާދަ އެކްޕޯޓްކުރުން

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 12

ހާރޫން ޔަޙުޔާ އާއި، ބަދުއަޚުލާޤީ ބަރަހަނާ ޖިންސްލަޠީފުން

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 11

ފޯނު ފޮތްބައި: 1

ކުފުރުގެ ބަސް ނަޤުލުކުރާ މީހާ ކާފިރެއް ނުވާނެ އެވެ.

 

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް