عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 
 
 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 15

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 2 މެއި 2016 މ. 25 ރަޖަބް 1437 ހ. ހޯމަ | 1794

 

 

(كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ)
އަލްމުރްސަލާތު: 46
މާނައީ، "(ދުނިޔޭގައި) ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ކައި، އަރާމުކޮށް އުޅޭށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނީ، ކުށްވެރިންނެވެ."

 

 

ފަންސާހުން މަތީ ޢުމުރުގެ މީހަކު އަހަރެންނާ އަތާއަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމްކުރުމަށްފަހު، އަތްތިލައިގައި ބޮސްދިނެވެ. އަދި އޭނާ އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެންހުރެ އިށީނެވެ. ދެން އޮލަ ކަސްބީއެއްހެން އޭނާގެ އުނގުގައި އިށީނީމެވެ! ...

އިތުރަށް ...

 

ޝާމިލާގެ ޚިޔާލު

ބަޙުރު: ސުވާލާއި ޚިޔާލު | 2 މެއި 2016 މ. 25 ރަޖަބް 1437 ހ. ހޯމަ

 

 

އަޅުގަނޑަކީ، ބަޙުރުގެ ލިޔުންތައް ވަރަށް ގިނައިން ކިޔާ މީހަކީމެވެ. ވަރަށް ޝައުޤުވެރި ޢިބްރަތްތެރި ލިޔުންތަކެއް ފޫހިކަމެއް ނެތި މުޅި ދުވަސް ވެސް ލިޔުންތައް ކިޔުމުގައި ހޭދަކުރެވިދާނެ އެވެ. ތިޔަ ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ގއ. މާމެންދޫ އިބްރާހީމާއި ދޮންބީފާނުގެ ދަރިކޮޅު

ސަގާފަތު: އަތޮޅު ސަގާފަތު | 2 މެއި 2016 މ. 25 ރަޖަބް 1437 ހ. ހޯމަ | 1793

 

 

ދޮންބީފާނަކީ، ހަށިގަނޑުގެ ކުލަ ދޮން، ބުރުސޫރަ ރީތި، ޚުލްޤުހެޔޮ، ދީންވެރި ބޭކަނބަލެކެވެ. ޤަދަރުވެރި ޚާންދާނަކުން އުފެދުނު، ޤަދަރުވެރި ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. އޭނާގެ މަތިފުށް، އައްޑޫ މީދޫ ބޮޑު ފަނޑިޔާރުތަކުރުފާނުގެ ބޮޑު ފާޠިމާ ...

އިތުރަށް ...

 

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް: 1

ދީން: އެހެނިހެން | 1 މެއި 2016 މ. 24 ރަޖަބް 1437 ހ. އާދީއްތަ | 1792

 

 

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވެވުމަކީ، ޤިޔާމަތްވުން ގާތްވެއްޖެ ކަމުގެ ޢަލާމާތެއް ކަން އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ޙަދީޘުފުޅުން ސާބިތުވެ އެވެ. މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބްނު ...

އިތުރަށް ...

 

ގއ. މާމެންދޫ މޫސާބެއްޔާގެ ހަނދާނުގައި

ސަގާފަތު: އަތޮޅު ސަގާފަތު | 30 އޭޕްރީލް 2016 މ. 23 ރަޖަބް 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1791

 

 

މޫސާބެއްޔާ އަކީ، ރަށުންނާއި އަތޮޅުން ލިބެންހުރި ތަޢުލީމެއް ހޯއްދެވުމަށްފަހު، އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ތަޢުލީމުޔާފުތާކަން ޙާޞިލުކުރެއްވި ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. ބޮޑުތަރުތީބު ފަދަ ފޮތްތައް މުޠާލަޢާކުރައްވައި، ދީނީ ...

އިތުރަށް ...

 

އެންޑްރޮއިޑްގެ ތާނަ ފޮންޓްސް ޕެކޭޖް

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 29 އޭޕްރީލް 2016 މ. 22 ރަޖަބް 1437 ހ. ހުކުރު | 1790

 

 

އެންޑްރޮއިޑަށް ޚާއްޞަ ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅާ ތާނަ ފޮންޓް ޕެކޭޖެއް ވެ އެވެ. އެއިން ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅައިދޭ ތާނަ ފޮންޓަކީ، (Faruma.ttf) އެވެ. އެ އެޅުމުން ތާނައިން ލިޔެފައިވާ ހުރިހާ ވެބްސައިޓެއްގެ ތާނަ އަކުރު ...

އިތުރަށް ...

 

ސާހިބުމީހާ އަށް ކުޑަގެފިލި ބޯންދޭ ޚާދިމާއެއް

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 28 އޭޕްރީލް 2016 މ. 21 ރަޖަބް 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1789

 

 

ބައެއް ފަހަރު ސާހިބު މީހާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ދޮންނަ މެޝިނަށް ލައި، ފުރާނަޔަށް ދާންދެން ދޮވެލާ ފަހަރުތައް ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ! މި ލިޔުމުގައިވާ ވީޑިއޯ ގައި ވާނީ، ޚާދިމާއަކު، ސާހިބު މީހާގެ ޖޫސް ތަށްޓަށް ކުޑަގެފިލި އަޅާ ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 14

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 28 އޭޕްރީލް 2016 މ. 21 ރަޖަބް 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1788

 

 

(أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ)
ފާޠިރު: 8
މާނައީ، "ފަހެ، އެމީހެއްގެ ނުބައި ޢަމަލު، އެމީހަކަށް ޒީނަތްތެރިކުރެވި އަދި އެއީ ރަނގަޅު ޢަމަލު ކަމުގައި ދެކެފި މީހާ (ތެދުމަގު ލިބުނު މީހާއާ އެއްފަދަ ހެއްޔެވެ؟) ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ، އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ މީހަކު މަގުފުރައްދަވަތެވެ. އަދި އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވަތެވެ."

 

 

އޭނާ އަހަރެން ކޮއްޕަމުން ކޮއްޕަމުން ގޮސް ވެއްދީ ކޮޓަރިއަކަށެވެ. އޭނާ އެހެން ހަދަން ފެށުމުން އަހަރެން ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ރޮއި އާދޭސްކުރީމެވެ. އޭނާ އަހަރެންގެ އާދޭސްތައް އަޑެއް ނޭހި އެވެ. އޭނާ އަހަރެންގެ ގައިގައި ތަޅާފޮޅާ ...

އިތުރަށް ...

 

ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުއްވާ ބަހެއް

ޢުލޫމު: ޢުލޫމު | 28 އޭޕްރީލް 2016 މ. 21 ރަޖަބް 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1787

 

 

މަގުމަތީގައި ބަސް ދުއްވަމުންދާއިރު، އެއީ ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުއްވާފައިވާ އެއްޗެއްކަން އަންގައިދޭ އިންޒާރުގެ ޢިބާރާތްތައް، ލޭޒަރ އަލިން ބިމަށް އަޅުވާފައި ވެ އެވެ. އަދި ބަހުގެ އަރިމަތީގައި (TEST RIDE) އާއި ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 13

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 27 އޭޕްރީލް 2016 މ. 20 ރަޖަބް 1437 ހ. ބުދަ | 1786

 

 

(وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ)
އައްނަޖުމު: 39
"އަދި އިންސާނާ އަށް އޭނާ ކުޅަ ޢަމަލެއް (ގެ ޖަޒާ) މެނުވީ ނުވެ އެވެ."

 

 

ހުވަފެން ފެނިގެން ހޭލެވުނުއިރު، އަހަރެން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙުތިލާމުވެފަ އެވެ. ލައިގެން ހުރި އެއްޗެހި ވަނީ ތެމިފަ އެވެ. ދެން ތެދުވެގެން ގޮސް، ތަޅުވަޅުން ފެންޑާތެރެ ބެލީމެވެ. އޭރު އެތަން ވަނީ ހަމަހިމޭންވެފަ އެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

ފަސާދަ އެކްޕޯޓްކުރުން

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 27 އޭޕްރީލް 2016 މ. 20 ރަޖަބް 1437 ހ. ބުދަ | 1785

 

 

ޖެނިފަރ އަކީ، އަންހެނަކާ ކާވެނިކޮށްގެންއުޅުނު އަންހެނެކެވެ! އަންހެން ފިރިމީހާގެ ފުށުން ދަރިއަކު ނުލިބޭނެތީ، ދަރިއަކު ހޯދުމަށްޓަކައި އޭނާ ބޭނުންކުރީ ދަރިފަނި ރައްކާކުރާ ބޭންކަކުން ގަތް ދަރިފަންޏެވެ. އެ ބޭންކުން ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 12

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 26 އޭޕްރީލް 2016 މ. 19 ރަޖަބް 1437 ހ. އަންގާރަ | 1784

 

 

(مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ)
ޔޫނުސު: 70
މާނައީ، "ދުނިޔޭގައި (ލިބޭ) ވަގުތީ އުފަލެކެވެ. ދެން އެއުރެން ރުޖޫޢުވުން ވަނީ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށެވެ. ދެން އެއުރެން ކާފިރުވެއުޅުނު ކަމުގެ ސަބަބުން، ގަދަފަދަވެގެންވާ ޢަޛާބުގެ ރަހަ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެންނަށް ދައްކަވާހުށީމެވެ."

 

 

ބައެއް ފިރިހެނުން ތިބީ ޝީޝާ ބުއިމުގައި މަޝްޣޫލުވެގެންނެވެ. ބައެއް ފިރިހެނުންގެ އަތުގައި ރާތަށިތައް ވެ އެވެ. ބައެއް ފިރިހެނުން ތިބީ އޮރިޔާން ޙާލުގައި ތިބެ، ބުޑުތަޅުވާ ނެށުން ނަށަމުންދާ ޒުވާން ޖިންސްލަޠީފުންގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ހާރޫން ޔަޙުޔާ އާއި، ބަދުއަޚުލާޤީ ބަރަހަނާ ޖިންސްލަޠީފުން

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 26 އޭޕްރީލް 2016 މ. 19 ރަޖަބް 1437 ހ. އަންގާރަ | 1783

 

 

އޭނާ ބުނެފައިވަނީ، ހާރޫން ޔަޙުޔާ، އޭނާއާއެކު އެއްދާންކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި، އެކަން ނުކުރުމުން އޭނާއަކީ، ހަށިވިއްކާ ކަސްބީއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާގެ އަގުވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 11

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 25 އޭޕްރީލް 2016 މ. 18 ރަޖަބް 1437 ހ. ހޯމަ | 1782

 

 

(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)
އަލްބަޤަރާ: 268
މާނައީ، "ފަޤީރުވެދާނޭ ކަމުގެ ބިރުން، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޝައިޠާނާ ބިރުދައްކަތެވެ. އަދި، އެ ޝައިޠާނާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުބައިކަންތަކަށް އަމުރުކުރެތެވެ. ﷲ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވަޢުދުކުރައްވަނީ، އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފާފަފުއްސެވުމާއި، ފަޟުލުވަންތަކަމަށެވެ. ﷲ އީ، ތަނަވަސްވަންތަ، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ އެވެ."

 

 

ބައެއް މީހުން އަހަރެންނާ މައްލަވަކޮށްލާފައި ހިނގައިދެ އެވެ. ބައެއް މީހުން ފާޙިޝް ގޮތަކަށް އަހަރެންގެ ގަޔަށް އަތްލައި ވިޔާނުދާ ކަމެއް ކޮށްލާފައި ހިނގައިދެ އެވެ! އެ ޙާލެއްގައި ހުއްޓައި، ފަންސާހަކަށް އަހަރުގެ ބޭބެއަކު ...

އިތުރަށް ...

 

ފޯނު ފޮތްބައި: 1

ފޮތްފިހާރަ: | 23 އޭޕްރީލް 2016 މ. 16 ރަޖަބް 1437 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

 • މިއީ، އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތްބަޔެކެވެ.

 • ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުން ވެސް މި ފޮތްބައި ހުޅުވޭނެ އެވެ.

 • މި ފޮތްބައިގެ މި އިޞްދާރުގައި 7 (ހަތެއް) ފޮތް ހިމެނެ އެވެ.

 • މިއީ، ޓީޗަރުންނަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ.

 • ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވިފައިވާ ފޮތް ވިދާޅުވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިއީ، ނުހަނު ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ.

 • މި ފޮތްބައިގައި ހިމެނޭ ފޮތްތައް ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

ކުފުރުގެ ބަސް ނަޤުލުކުރާ މީހާ ކާފިރެއް ނުވާނެ އެވެ.

ދީން: އެހެނިހެން | 21 އޭޕްރީލް 2016 މ. 14 ރަޖަބް 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1781

 

 

އިންސާނުން ދެބަޔަކަށް ބަހައި، އެއް ބަޔަކު މާތް ﷲ ގެ އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ދަރިންނަށް ހަދައި، އަނެއް ބަޔަކު ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ދަރިންނަށް ހެދުމަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ...

އިތުރަށް ...

 

މަހުދީގެފާނު ވަޑައިގަތުމާއި ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް

ދީން: ފަތުވާ | 20 އޭޕްރީލް 2016 މ. 13 ރަޖަބް 1437 ހ. ބުދަ

 

 

މަހުދީގެފާނު ވަޑައިގަންނަވާނީ، ދައްޖާލު އެރުމުގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ޢީސާގެފާނު  ފައިބާވަޑައިގަތުމުގެ ވެސް ކުރިންނެވެ. މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ އަރިހުން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘްފުޅަކުން އެކަން އެނގެ ...

އިތުރަށް ...

 

މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ލިޔަމުން އެރި ދުންގަނޑެއް

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 19 އޭޕްރީލް 2016 މ. 12 ރަޖަބް 1437 ހ. އަންގާރަ | 1780

 

 

ކޯސްޓްލައިން ފިހާރައިގައި ރޯވި ބިޔަ އަލިފާންގަނޑުން އެރި އޮލަ ދުންތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް އީމާންކަމުގެ މަންޒަރެއް އުދަވި އެވެ. އެއީ، ޖައްވުގައި މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ކުރަހަމުން މައްޗަށް އަރަމުންދިޔަ ބޮޑު ދުންގަނޑެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

މާބަނޑު އަންހެނެއް އެބޯޓްކުރި ޖިންނިއެއްގެ ވާހަކަ

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 19 އޭޕްރީލް 2016 މ. 12 ރަޖަބް 1437 ހ. އަންގާރަ

 

 

އަންހެނެއްގެ ސިފައިގައި ހުރި، އެ މަޚުލޫޤު އައުމުން އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑު އަރާމެއް ލިބުނެވެ. އޭނާ އަހަންނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ދޭކަށް ނޫޅެ އެވެ. އަނިޔާއެއްވާނެ ގޮތެއް ވެސް ނަހަދަ އެވެ. ތަދެއް ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

ހުޅަނގު ފަރާތުން އިރުއެރުން ގާތްވެއްޖެ އެވެ.

ޢުލޫމު: ޢުލޫމު | 19 އޭޕްރީލް 2016 މ. 12 ރަޖަބް 1437 ހ. އަންގާރަ

 

 

ދުނިޔެ އެކޮޅުކޮޅުންޖެހި، ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތައް ވެސް އެކޮޅުކޮޅުންޖެހިދާނެ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ދަނީ ދެކެވެމުންނެވެ. ސައިންސާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި، މިކަންކަން ހިނގުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބަކީ ދުނިޔޭގެ ...

އިތުރަށް ...

 
ތަކުބީރު ކިއުމަކީ އަލިފާން ނިއްވައިލާ ކަމެކެވެ.

ދީން: ކީރިތި ޤުރުއާން | 18 އޭޕްރީލް 2016 މ. 11 ރަޖަބް 1437 ހ. ހޯމަ

 

 

އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ތަން ފެނުމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުގައި، ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވަނީ، ތަކުބީރު ކިއުމަށެވެ! ތަސްބީޙަ ކިއުމަކަށް ނޫނެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

ގއ. މާމެންދޫ ޙަސަން ޚަލީލު ޔޫސުފުގެ މަތިފުށް

ސަގާފަތު: އަތޮޅު ސަގާފަތު | 17 އޭޕްރީލް 2016 މ. 10 ރަޖަބް 1437 ހ. އާދީއްތަ | 1779

 

 

ގއ. މާމެންދޫ ޤާޟީ ޙަސަން ޚަލީލު ޔޫސުފަކީ، ދިގު މުއްދަތެއްވަންދެން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. އޭނާގެ މަތިފުށް، އެއްފަރާތުން އަލްވަޒީރުއްޞަޣީރު އަލްއުސްތާޛުލްޙާއްޖު އިބްރާހީމް ...

އިތުރަށް ...

 

ޤާމޫސުލް މުޙީޠް (القاموس المحيط)

ފޮތްފިހާރަ: | 17 އޭޕްރީލް 2016 މ. 10 ރަޖަބް 1437 ހ. އާދީއްތަ

 

 

 • މިއީ، ޢަރަބި ބަހުގެ ބަސްފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު ފޮތް ކަމުގައިވާ "ޤާމޫސުލް މުޙީޠު" އެވެ.

 • ފޮތުގެ މުއައްލިފަކީ، މަޝްހޫރު ބަސްވާރު، ފައިރޫޒު އާބާދީ އެވެ.

 • އޭނާއަކީ، އަލްއިމާމުއްލުޣަވީ، މަޖުދުއްދީން އަބޫ ޠާހިރު ބްނު މުޙައްމަދު ބްނު ޔަޢުޤޫބް ބްނު މުޙައްމަދު ބްނު އިބްރާހީމް ބްނު ޢުމަރުއް ޝީރާޒީ (الإمام اللغوي مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي) އެވެ.

 • މި ފޮތުގެ އަޞްލު ނަމަކީ، (القاموس المحيط، والقابوس الوسيط، الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط) އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

މަރްޙޫމް ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 17 އޭޕްރީލް 2016 މ. 10 ރަޖަބް 1437 ހ. އާދީއްތަ

 

 

އަލްމަރްޙޫމް ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، 12 އޮކްޓޯބަރ 1941 ގަ އެވެ. 1436 ވަނަ އަހަރު، ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި މައްކާގެ މާތް ބިމުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ، 28 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގަ އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖެ: އެހާރާއި މިހާރު

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 14 އޭޕްރީލް 2016 މ. 7 ރަޖަބް 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1776

 

 

މިއީ، ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެކެވެ. އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކާއި، މުހިންމު ޝަޚުޞިއްޔަތުންގެ މައްޗަށް ...

އިތުރަށް ...

 

އެއީ ކޮން ބޭކަލެއް؟

 

ފޮތްފިހާރަ: | 11 ފެބްރުއަރީ 2016 މ. 2 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 • މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ.

 • މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިޔެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފޮތެވެ.

 • ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް، މިފޮތުގައި ފިލުވާދެވިފައި ވެ އެވެ.

 • މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު ފިލާގައިވާ އޮޅުންއަރާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް މި ފޮތުގައި އޮޅުންފިލުވާދެވިފައި ވެ އެވެ.

 • މި ފޮތަކީ، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

 • މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

 • މި ފޮތަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގައި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

 

އިރުވެލި ދިވެހި ފޮންޓް

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 29 ޑިސެމްބަރ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 ހ. އަންގާރަ  | 1725

 

 

އިރުވެލި ދިވެހި ފޮންޓަކީ، އެންޑްރޮއިޑަށް ޚާއްޞަ ފަޔަރފޮކްސް އަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ނުހަނު ސާދާ "އެޑް-އޮން" އެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ ފޯނުތަކަށް ވަނީ އަރުތަވެރި ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވާ ގޮތް

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ޖޫން 2015 މ. 1 ރަމަޟާން 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ދިވެހި ފޮންޓް އެޅުއްވުމުން، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވޭނެ އެވެ. އަދި ބަޙުރު އެކުމާފާނާއި، އެނޫން ދިވެހި ވެބްސައިޓްތައް ވެސް، ދިވެހި އަކުރު ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނެހެން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުން ހުޅުވޭނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ރާސްޓަސްއަކުން ނުވަތަ ރިލޯޑަކުން މަހަރު ލިބިދާނެތޯ އެވެ؟

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، ކިއުންތެރިން ދެއްވާ ތަރުޙީބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުރީދުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ޒިޕް ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިހާރު ޒިޕް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ޒިޕް ފައިލް ރޫޅައިލެއްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ، މި ޞަފުޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަޙައާ އެއްގޮތަށެވެ. ވިންޒިޕް (WinZip) އިން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ރަރ ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިހާރު ރަރ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ރަރ ފައިލް ރޫޅައިލެއްވޭނީ ވިންރަރ (WinRAR) އިންނެވެ. ވިންރަރ އަކީ ހިލޭ ލިބެންހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިރީގައި މިވަނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ. މިނޫން ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މަހަރުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލެއްވުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް އިޞްދާރު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 7 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 17 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަހަނަޅައި، މޮބައިލް ފޯނާއި އައިޕެޑަށް ވާޞިލުވެއްޖެ އެވެ. ކިއުންތެރިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ...

 

ލިއުންތަކުގެ ޢަދަދު: 70

ޞަފުޙާގެ ޢަދަދު: 344

ފޯމެޓް: ޕީޑީއެފް

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނުން ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

މަހުދީގެފާނު ވަޑައިގަތުމާއި ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް

މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ލިޔަމުން އެރި ދުންގަނޑެއް

މާބަނޑު އަންހެނެއް އެބޯޓްކުރި ޖިންނިއެއްގެ ވާހަކަ

ހުޅަނގު ފަރާތުން އިރުއެރުން ގާތްވެއްޖެ އެވެ.

ތަކުބީރު ކިއުމަކީ އަލިފާން ނިއްވައިލާ ކަމެކެވެ.

ގއ. މާމެންދޫ ޙަސަން ޚަލީލު ޔޫސުފުގެ މަތިފުށް

ޤާމޫސުލް މުޙީޠް (القاموس المحيط)

މަރްޙޫމް ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 10

ދޯބަހުގެ ތަމްރީނެއް

އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖެ: އެހާރާއި މިހާރު

ސުންނަތު ﷲ

އަހަރެމެން ފަނާވަނީ އެވެ!

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 9

އަހަރެމެންގެ އަތުގައި އޮންނާނީ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 8

ސްކޫލްތަކުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 7

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 6

ބަދަލުވަމުންދާ ޅެންވެރިކަން

ޖިބުރީލުގެފާނު ދީން އުނގަންނަވައިދެއްވި ޙަދީޘް

ވަގުންގެ ފަރުވާ

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 5

ދުނިޔެއަކީ، ހެއްލުންތެރިންގެ މަޤާމެކޭ

އައްނަބީލު ޖަޢުފަރު ކަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނުގައި ...

މޮޔައިންގެ ރަސްގެފާނު ދަންޖެހުނު ވާހަކަ

ހަރުކަށިވުމާއި ހައްދުފަހަނަޅާދިއުމުގެ ޢަލާމާތްތައް

އިހުގެ ފާރީސީ ޅެމަށް ނަޒަރެއް

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 4

 

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް