عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 

 

 

ރަމަޟާންމަހު ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުއްވުން

ދީން: ޙަދީޘް| 24 ޖުލައި 2014 މ. 26 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ރަމަޟާންމަހުގައި ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުއްވިފައިވާއިރު، މީހުން ފާފަކުރަނީ ކީއްވެގެންކަން ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އިމާމު ޤުރުޠުބީގެ އަރިހުގައި ދެންނެވުނެވެ. އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ބަސްފުޅުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ޤުރުއާން ޅެންބައި

ދީން: ކީރިތި ޤުރުއާން | 24 ޖުލައި 2014 މ. 26 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

އެ "ޤުރުއާން ޅެންބައި" ވަނީ  ދިވެހި ސަގާފަތުގައި މޫލާފަ އެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން އެ ޅެންބައި ކިޔަމުން ގެންދެ އެވެ. ޒިކުރުކުރުމުގެ މަޖިލިސްތަކާއި، ދީނީ ލަވަކިއުމުގެ މަޙުފަލުތަކުގަ އެވެ. އެންމެ ގިނައިން ...

އިތުރަށް ...

 

ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭ ވަރަށް މުހިންމު ލެކްޗަރތަކެއް

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 24 ޖުލައި 2014 މ. 26 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުރާސްފަތި | 1538

 

 

މިއީ، ފަލަސްޠީނުގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ލެކްޗަރތަކެކެވެ. މީގައި ވާނީ، ޢަރަބި ބަހުގެ ނަޙުވާއި ޞަރުފެވެ. ލެކްޗަރަރ އަކީ، ޑރ. އުސާމާ ޚާލިދު މުޙައްމަދު ޙައްމާދު އެވެ. ނުހަނު ދޭހަ ފަސޭހަވާނެހެން ދެއްވާފައިވާ ...

އިތުރަށް ...

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ޙައިޟުވެރިޔާއަށް ކުރެވިދާނެ އަޅުކަން

ދީން: ފަތުވާ | 23 ޖުލައި 2014 މ. 25 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުދަ

 

 

ނަމާދުކުރުމާއި، ރޯދަހިފުމާއި، ކަޢުބަތު ﷲ ގެފުޅުގެ ވަށައިގެން ޠަވާފުކުރުމާއި، މިސްކިތުގައި އިޢުތިކާފަށް އިނުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހައި އަޅުކަމެއް ޙައިޟުވެރިޔާ އަށް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ޙައިޟުވެރިޔާގެ މައްޗަށް މަނާ ...

އިތުރަށް ...

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ކުރާ ދުޢާ

ދީން: އެހެނިހެން | 23 ޖުލައި 2014 މ. 25 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުދަ

 

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރެއަކީ ދުޢާ އިޖާކުރައްވާ ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރެއެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ރޭ ދުޢާކުރުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. އީމާންކަމާއެކު، ފާފަފުއްސެވުމާއި ސަވާބަށް އެދިގެން، އެ ރޭ ...

އިތުރަށް ...

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ހެޔޮކަންތައް އިތުރުވެގެންދާ މިންވަރު

ދީން: އެހެނިހެން | 23 ޖުލައި 2014 މ. 25 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުދަ

 

 

ލައިލަތުލްޤަދުރިވިލޭރޭ، އެންމެ ރަކުޢަތެއް ކޮށްފިނަމަ، ތިރީސް ހާސް ރަކުޢަތްކުރި ފަދަ އެވެ. އެންމެ މީހަކަށް މަޢާފުކޮށްފިނަމަ، ތިރީސް ހާސް މީހުނަށް މަޢާފުކުރި ފަދަ އެވެ. އެންމެ ރުފިޔާއަކުން ޞަދަޤާތްކޮށްފިނަމަ، ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ ...

އިތުރަށް ...

 

"މަށަކީ، ހަށިވިއްކާ، ސިޙުރުހަދާ، ފަތްބޯ، ޔަހޫދީ އަންހެނެކެވެ!"

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 23 ޖުލައި 2014 މ. 25 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުދަ

 

 

ޖޯޑްންގެ ހޮޓަލެއްގައި އަޅުގަނޑު ހުރިއިރު ފިރިހެނުން ދަންވަރު އައިސް ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކިޖަހަ އެވެ. އޮރިޔާން ޙާލުގައި ނިކުމެ، އެމީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އެއްދާންކުރަން އަންނާށޭ ބުނާނެ ކަމުގެ ފޮނި ...

އިތުރަށް ...

 

ފަޅު ބިމަކުން ފެނުނު ޖިންނީންގެ ގެއެއް

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 22 ޖުލައި 2014 މ. 24 ރަމަޟާން 1435 ހ. އަންގާރަ

 

 

އަޅުގަނޑުގެ ގާތުގައި ވައިއަޑުން ބުންޏެވެ. "އެއްކަލަ ޖިންނި ދައިތަ އަތުވެއްޖެ އެވެ. ރަޖާގަނޑު ހިއްލާލާފައި ބަލާށެވެ!" އަޅުގަނޑު ބަލާލިއިރު ފުރަގަސްދީގެން އެ ދައިތަ އެބައިނެވެ. ފުރަތަމަ ފެނުނީ ހިޔަންޏެއްގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންނި އަވަލާފައިވާ އަންހެން ކުއްޖެއް

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 22 ޖުލައި 2014 މ. 24 ރަމަޟާން 1435 ހ. އަންގާރަ

 

 

ފާޚާނާގައި ހުންނައިރު، އެހެން މީހަކު ނޭވާލާއަޑު އިވެ އެވެ. މީހަކު ކައިރީގައި ހުންނަހެން ވެސް ހީވެ އެވެ. އަދި އެމީހަކު އަހަރެންގެ ގައިގައި ފިރުމާހެން ވެސް ހީވެ އެވެ. ފާޚާނާއިން ނިކުމެގެން ގޮސް ނިދައިފިނަމަ ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންނި އަވަލި ގެއަކާ ކުރިމަތިވި ބިރުވެރި ކަންތައްގަނޑެއް

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 22 ޖުލައި 2014 މ. 24 ރަމަޟާން 1435 ހ. އަންގާރަ

 

 

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އަލިފާން ރޯވާތީ، އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންޖެހިފައިވަނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ނިދަނީ ވެސް ބިރުންތިބެ އެވެ. ހޭލަނީ ވެސް ބިރުގެންފައިވާ ޙާލުގަ އެވެ. ގޭތެރޭގެ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި އަލިފާން ...

އިތުރަށް ...

 

ތުނބުޅީގައި މާޖެހުމަކީ، މަޤުބޫލުވަމުންދާ ފެޝަނެކެވެ.

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 20 ޖުލައި 2014 މ. 22 ރަމަޟާން 1435 ހ. އާދީއްތަ | 1537

 

 

ތާރީޚީ ފޮޓޯތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި، 1977 ވަނަ އަހަރު ވެސް ތުނބުޅީގައި މާޖަހާ ފިރިހެނުން އުޅެފައިވެ އެވެ. އެ ފެޝަނާ ތަބާވާ ޒުވާނުން، އެމީހުންގެ ތުނބުޅީގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް، އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ މާތައް ...

އިތުރަށް ...

 

އަނބިމީހާ ރަމަޟާންމަހު ދުވާލު ނިދާ މައްސަލަ ކޯޓަށް!

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 20 ޖުލައި 2014 މ. 22 ރަމަޟާން 1435 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ފިރިމީހާ ކޯޓަށް ދިޔައީ، ވަރިވާން ވެގެންނެވެ! އަނބިމީހާ ދުވާލު މާގިނައިން ނިދާތީ އެވެ! ރަމަޟާން މަހުގައި ވެސް ދުވާލު ނިދުމަށް އަނބިމީހާ ވަނީ ދެވިހިފާފަ އެވެ! މިއީ، ޔޫއޭއީ ގެ ފިރިހެނަކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ...

އިތުރަށް ...

 

ބޮލުގެ ރިހުން އެންމެ އަވަހަށް ކަނޑުވައިލާ ޙަކީމީ ބޭސް

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 20 ޖުލައި 2014 މ. 22 ރަމަޟާން 1435 ހ. އާދީއްތަ | 1536

 

 

ބޮލުގެ ރިހުން އެންމެ އަވަހަށް ކަނޑުވައިލާ ޙަކީމީ ބޭހަކީ، ކުދީނާ ތެލެވެ. ކުދީނާ ތެލުގެ ވަސް ބެލުމުން، ގިނަވެގެން ދިހަ މިނެޓް ތެރޭގައި ބޮލުގެ ރިހުން ކެނޑެ އެވެ. ކުދީނާ ތެލުން މައިގްރޭން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

މަރުދޫކުގެ ބިރުވެރި ހާރަކީ ނުރައްކާތެރި ސިޙުރެކެވެ.

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 19 ޖުލައި 2014 މ. 21 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ބާބިލުގެ ބޯދާ ޙަޟާރަތުގެ ޒަމާނަށްފަހު، މަރުދޫކުގެ ބިރުވެރި ހާރު ގެ ތާރީޚު ފެށިފައިވަނީ ރޫމީންގެ ތެރެއިންނެވެ. ރޫމު ރާޖާ، ޚަލީފާ ހާރޫނުއްރަޝީދަށް ވެދުންކުރެއްވި ޖަވާހިރުތަކަކާއެކު، އެ ހާރު ފޮނުއްވި ...

އިތުރަށް ...

 

މަޣުރިބުކަރައިގެ ސަގާފީ ސިޙުރުގައި ހަނދު

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 19 ޖުލައި 2014 މ. 21 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަޣުރިބުކަރައިގެ ސިޙުރު ސަގާފަތް ބުނާގޮތުގައި ހަނދަކީ، މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި އުފަންވާ ޕަރީއެކެވެ. މަސް ނިމޭއިރު އެ ޕަރީ މަރުވެ އެވެ. އެމީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، މަރުވާ މީހުންގެ ރޫޙުތައް ވަނީ ހަނދާ ގުޅިފަ ...

އިތުރަށް ...

 

ވެރިކަމުގެ އާރާއިބާރު ދެމެހެއްޓުމުގައި ސިޙުރުގެ ބާރު

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 19 ޖުލައި 2014 މ. 21 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޮނިހިރު | 1535

 

 

ސިޙުރާއި ކަހީނުކަމަށް އީމާންވަނީ، ހަމައެކަނި ލަޓޯފަޓޯ މީހުންނެއް ނޫނެވެ. ކީއްތޯ އެވެ. ކަމުވޮށިވެގެންވާ މީހުންނާއި، ޤައުމުތަކުގެ ވެރިން ވެސް އެއަށް އީމާންވެ އެވެ. ސިޙުރު ހެދުމަށްޓަކައި އަހަރަކު 7 ބިލިއަން ޑޮލަރ ...

އިތުރަށް ...

 

ފޫޅަށް މާމުއިތިއްކެއް ޖަހައިގެން ނިދުމުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 17 ޖުލައި 2014 މ. 19 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުރާސްފަތި | 1534

 

 

ނިދަން އޮށޯތުމުގެ ކުރިން، ފޫޅަށް މާމުއިތިއްކެއް ޖަހައިގެން ނިދުމަކީ، ގިނަގުނަ ފައިދާތައް ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ. އެ މާމުއިތިކި، ފޫޅުން ބޭރުވެގެން ދިޔަ ނުދިއުމަށްޓަކައި މަލަންކޮޅެއް އެޅުމަކީ ....

އިތުރަށް ...

 

އަންހެންކަނބަލަކަށް ގިނަ ފިރިން ހުއްދަނުވަނީ ކީއްވެ؟

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 17 ޖުލައި 2014 މ. 19 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުރާސްފަތި | 1533

 

 

ގިނަ ފިރިހެނުންނާއެކު އެއްދާންކުރާ އަންހެންކަނބަލުންނާއި، ކަސްބީންނަށް، ރަޙިމުގެ ކެންސަރު ޖެހެ އެވެ. ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ފިރިމީހާގެ ދަރިފެން ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއް ....

އިތުރަށް ...

 

މަލަކުލްމައުތަށް ދެންނެވި އާދޭސް

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 16 ޖުލައި 2014 މ. 18 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުދަ | 1532

 

 

މަލަކުލްމައުތު، އޭނާއާ ކުއްލިއަކަށް ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. އެމަލާއިކަތާ އޭނާއާ އެގޮތަށް ބައްދަލުކުރައްވައިފާނެ ކަމަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހިޔެއް ނުކުރެ އެވެ. އޭރު އޭނާ ފިޔަވައި، އެތާނގައި ތިބި އެހެން މީހުންގެ ލޯތަކަށް ...

އިތުރަށް ...

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރެއާއި، އެ ރޭގެ ޢަލާމާތްތައް

ދީން: އެހެނިހެން | 16 ޖުލައި 2014 މ. 18 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުދަ

 

 

ބަރަކާތްތެރި ރެއެއްގައި އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅު ބާވައިލެއްވި އެވެ. އެ ރޭ ކުރާ އަޅުކަން، އެއްހާސް މައްސަރުގައި ކުރާ އަޅުކަމަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ވެ އެވެ. އެއްހާސް މައްސަރަކީ، 83 އަހަރާއި 4 މަސްދުވަހެވެ. އެ ރެއަކީ ...

އިތުރަށް ...

 

އަލަތު ކާވެނިކުރާރޭ ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރުން

ދީން: އެހެނިހެން | 16 ޖުލައި 2014 މ. 18 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުދަ

 

 

ހައްދަވައިބޮޑުކުރައްވައި، ގެންގުޅުއްވައި، ބަލަހައްޓަވާ އިލާހެވެ! މީނާގެ ކިބައިގައިވާ ހެޔޮކަންތަކާއި، މީނާގެ އުފެދުމުގައިވާ މޫރިތި ސިފަތަކާއި ރިވެތި އަޚުލާޤަށް އެދި މިއަޅާ އިބަ އިލާހުގެ ޙަޟުރަތުގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ޝައިޠާނާއާއެކު ދެއްކި ވާހަކަކޮޅެއް

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 14 ޖުލައި 2014 މ. 16 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޯމަ | 1531

 

 

ކަނު އަނދިރި ރެއެއްގައި، ރަޖަމްކުރެވިގެންވާ ޝައިޠާނާއާ މުޙާވަރާކުރީމެވެ. އެރޭ ފަތިހު ބަންގީގެ އަޑުއިވުމުން ފަތިސް ނަމާދަށް ދިއުމަށްޓަކައި ތެދުވީމެވެ. އެހިނދު ޝައިޠާނާ ބުންޏެވެ. "އަދި އިރުކޮޅަކު ...

އިތުރަށް ...

 

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ބައެއް ޢަލާމާތްތައް

ދީން: އެހެނިހެން | 14 ޖުލައި 2014 މ. 16 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޯމަ

 

 

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް ބެހިގެންވަނީ، ދެ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ، ކުދި ޢަލާމާތްތަކާއި، ބޮޑު ޢަލާމާތްތަކެވެ. ކުދި ޢަލާމާތްތަކަކީ، ޤިޔާމަތްވުމުގެ އެތައް ޒަމާނެއްގެ ކުރިން ފެށިގެން ފާޅުވަމުން ދާނެ ޢަލާމާތްތަކެކެވެ. އެއިން ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާން މަހަށް ނަންކިއުނު ސަބަބު

ދީން: އެހެނިހެން | 14 ޖުލައި 2014 މ. 16 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޯމަ

 

 

ރަމަޟާން މަހަކީ، ހިޖުރީ ކަލަންޑަރުގެ ނުވަވަނަ މައްސަރެވެ. މި މައްސަރަށް ރަމަޟާން ގެ ނަންދެވުނީ، މީލާދުގެ ކުރީގެ 412 ވަނަ އަހަރުގަ އެވެ. އެއީ، މުއްރާ ގެ ފުތް ކިލާބު ގެ ޒަމާނެވެ. އެ ކިލާބަކީ، ކީރިތި ރަސޫލާ ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާންމަހު ދުވާލު ޖިމާޢުވުމާއި އިންޒާލުކުރުން

ދީން: އެހެނިހެން | 14 ޖުލައި 2014 މ. 16 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޯމަ

 

 

ރަމަޟާންމަހު ދުވާލު ދެމަފިރިއަކު އިންޒާލުކުރުމެއްނެތި ޖިމާޢުވި އެވެ. އެކަމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟ އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށް އެކަމުގެ ޙުކުމް ނޭނގޭކަމަށްވަނީމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ޢުޤޫބާތެއްވޭތޯ އެވެ؟ އަދި ޖިމާޢުވުމެއްނެތި ...

އިތުރަށް ...

 

މައްޔިތާގެ ބަދަލުގައި ރޯދަހިފުން

ދީން: ފަތުވާ | 14 ޖުލައި 2014 މ. 16 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޯމަ

 

 

އެހެން ރައުޔެއްގައި ވެއެވެ. މަރުވި މީހާއަށް ނުހިފި ވާ ރޯދަތައް، ވަލީވެރިޔާ ނޫން މީހުންނަށް ވެސް، ހިފިދާނެއެވެ. އެފަދަ މީހުންނަކީ، ރައްޓެހިންނާއި ރަޙުމަތްތެރިންނެވެ. މީހެއްގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަކީ، ހަމައެކަނި ...

އިތުރަށް ...

 

ޝައިޠާނާގެ ވައުޒުބުނުން

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 13 ޖުލައި 2014 މ. 15 ރަމަޟާން 1435 ހ. އާދީއްތަ | 1530

 

 

ފަޤީރުކަމާއި، ވަޒީފާ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ޒުވާނުންނަށް ވައްކަންކުރުމާއި މަގުފޭރުން ހުއްދަކުރަންވީތޯ އެވެ؟ އެމީހެއްގެ ފިޠުރަތު އެކޮޅުކޮޅުން ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ގާތުގައި މެނުވީ، ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުތައް ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިއްދާގެ ގެއަކުން ފެނުނު ރާފުޅިތަކެއް

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 12 ޖުލައި 2014 މ. 14 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޮނިހިރު | 1529

 

 

ފޮޓޯގައި އެވަނީ، ޖިއްދާގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު ރާފުޅިތަކެކެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެއީ އާންމުންނަށް ރާވިއްކާ ގެއެކެވެ. އެ ގޭގައި ރާވިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ، ސަޢޫދީ ތިން މީހަކާއި ...

އިތުރަށް ...

 

މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ލިޔެވިފައިވާ އަނބު އަޅާ ގަހެއް

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 11 ޖުލައި 2014 މ. 13 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހުކުރު | 1528

 

 

ފޮޓޯގައި އެވަނީ، މިޞްރުގެ ޤިނާގެ ނަޖަޢު އަވަށްގަނޑުގައި ހެދިފައިވާ އަނބުގަހެއްގައި އެޅި އަނބެއްގެ ފޮޓޯ އެވެ. އެ ގަހުގައި އަޅާ އަނބުގައި މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު (الله) ލިޔެވެ އެވެ. އަދި ބައެއް އަނބުތަކުގައި ...

އިތުރަށް ...

 

އިސްލާމްވެ ރޯދަހިފަންފެށި، ބަދުއަޚުލާޤީ ބަރަހަނާ މޮޑެލް

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 11 ޖުލައި 2014 މ. 13 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހުކުރު | 1527

 

 

ކުރީގެ ބަދުއަޚުލާޤީ ބަރަހަނާ މޮޑެލް، ފިލިކްސިއާ ޔީޕް ވަނީ އިސްލާމްވެ މިއަހަރު ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފަން ފަށާފަ އެވެ. އޭނާގެ ޙަޔާތަށް އައި މި ބޮޑު ބަދަލު އޭނާ ސިފަކޮށްފައިވަނީ، "އަލުން އުފަންވުން" ...

އިތުރަށް ...

 

ޖަނގިޔާ ތެރޭގައި ފައިސާ ފޮރުވައިގެން އުޅުނު އަންހެންކަނބަލެއް

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 10 ޖުލައި 2014 މ. 12 ރަމަޟާން 1435 ހ. ބުރާސްފަތި | 1526

 

 

އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފާސްކޮށް ބެލިއިރު، ވިހި ހާސް ޔޫރޯ، ޖަނގިޔާގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި ވަނިކޮށް ފެނުނެވެ. އެފައިސާ ލާފައިވާ ސުންނިއުރަ (Condom) ރައްކާކޮށްފައިވަނީ، ކުރިމަތިފަރާތުގެ ލަދުވެތި ގުނަވަނުގެ އެތެރޭގަ ...

އިތުރަށް ...

 

ތިރީސް ޖިންނި ވިއްސި ފޫޅުމައި

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 5 ޖުލައި 2014 މ. 7 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

އޭނާގެ ބަނޑުން ކުއްޖެއްގެ ބޯ ބޭރުވި އެވެ. އެއީ ވަރަށް ބިރުވެރި ސިފައެއްގައި އޮތް ކުއްޖެކެވެ. ބިރުގެންފައިވާ ޙާލު، އެކުއްޖާ ނަގާފައި އަޅުގަނޑު ބިންމަތީގައި ބޭއްވީމެވެ. އެހިނދު އެކުއްޖާ ކޮޅަށް ތެދުވެ ދުވެފައި ގޮސް ...

އިތުރަށް ...

 

މާބަނޑު އަންހެނެއް އެބޯޓްކުރި ޖިންނިއެއްގެ ވާހަކަ

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 5 ޖުލައި 2014 މ. 7 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ބަނޑުގައި ރިއްސައި، ވޭންވަރު އަންނަމުން ދިޔަ އެވެ. އެހެން އޮއްވައި، ކަޅުހެދުމެއް ލައިގެން ހުރި އަންހެނަކު އަންނަތަން ދުށީމެވެ. އޭނާގެ ކިބައިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ، އަތްތިލައިގައިވާ ދޮން ދޮން އިނގިލިތައް ...

އިތުރަށް ...

 

އުމުރުން 128 އަހަރު ވެފައިވާ އަންހެން ކަނބަލެއް

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 5 ޖުލައި 2014 މ. 7 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޮނިހިރު | 1525

 

 

ޢުމުރުން ޤަރުނަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަވެފައިވާއިރު ވެސް އޭނާގެ ޖިސްމާނީ ބާރަކަށް މާކަބޮޑު ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. ދަނޑުގައި ހުންނަ ވިނަ ނޮޅައި، ފެންދީ، ގަސްކާނާ އެޅުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ވެސް އޭނާ ކުރެ ...

އިތުރަށް ...

 

ދީނީ މީހުން ސިޔާސީ ކަންކަމާ ބެހުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 4 ޖުލައި 2014 މ. 6 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހުކުރު | 1524

 

 

އެ ޤާނޫނުގައި ވަނީ، އެއްވެސް އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ކެމްޕޭނެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ޢަމަލެއް މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރުން މުޅިން މަނާކޮށްފަ އެވެ. ޚުޠުބާއެއްގައި ނުވަތަ ދީނީ ދަރުސެއްގައި ސިޔާސީ ކަމަކަށް ...

އިތުރަށް ...

 

ޙަލާލު ގޮތުގައި އެއްދާންކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކަސްބީން

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 4 ޖުލައި 2014 މ. 6 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހުކުރު | 1523

 

 

ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި އެ ވިޔަފާރި ހިންގަނީ، މުތުޢާ ކާވެނީގެ ނަމުގަ އެވެ. އެހެނަސް ހުޅަނގުގެ މުޖުތަމަޢުގައި އެ ވިޔަފާރި ތަޢާރަފުކޮށްފައިވަނީ، ޙަލާލު ގޮތުގައި އެއްދާންކުރުމުގެ ނަމުގަ ...

އިތުރަށް ...

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެހުމާނަކާއެކު މުޙާވަރާއެއް

ދީން: އެހެނިހެން | 30 ޖޫން 2014 މ. 2 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޯމަ

 

 

އަހަރެންނަކީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން އަންނަ ފަތުރުވެރިއެކެވެ. ހެޔޮބަސްތަކުން ނަޞޭޙަތްތެރިވާ އަމާނާތްތެރިއެކެވެ. އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެކެވެ. އީމާންކަމުގެ ދޯދިތަކުގެ ތެރެއިން ...

އިތުރަށް ...

 

ރޯދަވެރިޔާ ލޯބީގެ ބަސްތައް ބުނުން

ދީން: އެހެނިހެން | 30 ޖޫން 2014 މ. 2 ރަމަޟާން 1435 ހ. ހޯމަ

 

 

ރޯދައަށް ހުންނައިރު، ފިރިމީހާގެ ގާތުގައި "އައި ލަވް ޔޫ" (ނުވަތަ ތިމަން ތިބާދެކެ ލޯބިވަމެވެ) ފަދަ ބަސްތައް ބުނުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ އެވެ؟ ރޯދައަށް ހުންނައިރު ވެސް، އެފަދަ ބަސްތައް ބުނުމަށް ފިރިމީހާ ބާރުއަޅަ ...

އިތުރަށް ...

 

އާދަމުގެފާނުގެ އަރިކަށިފުޅުން ޙައްވާގެފާނު ހެއްދެވުނު ސަބަބު

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 29 ޖޫން 2014 މ. 1 ރަމަޟާން 1435 ހ. އާދީއްތަ | 1522

 

 

އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮނޑުފުޅަށްވުރެ ތިރިން އެކަމަނާ ހެއްދެވުނީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ޙިމާޔަތުގައި އެކަމަނާ ލެހެއްޓެވުމަށްޓަކަ އެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅު އޮތް ފަރާތުން އެކަމަނާ ހެއްދެވުނީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅަށް އެކަމަނާ ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާންމަހު ރޯދައަށްތިބެ ދެމަފިރިން ޖިމާޢުވުމުގެ ޙުކުމް

ދީން: ފަތުވާ | 29 ޖޫން 2014 މ. 1 ރަމަޟާން 1435 ހ. އާދީއްތަ | 1521

 

 

މި ޙަދީޘްފުޅުގެ މައްޗަށް ބުރަވެވަޑައިގެން، ގިނަ ފިޤުހުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރޯދަވެރިޔާ، އޭނާގެ އަނބިމީހާއާ ޤަޞްދުގައި ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ، ރޯދަ ބާޠިލުވާނެ ކަމަށާއި، ފިރިމީހާ އިންޒާލުވިޔަސް ނުވަތަ ...

އިތުރަށް ...

 

އިސްލާމްދީނުގައި ނަމާދުގެ މަޤާމާއި ނަމާދު އަޅައިފި މީހާގެ ޙުކުމް

ދީން: ފަތުވާ | 29 ޖޫން 2014 މ. 1 ރަމަޟާން 1435 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ނަމާދަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެކެވެ. އީމާންކަމުގައި ނަމާދުގެ މަޤާމަކީ، ހަށިގަނޑުގައި ބޮލުގެ މަޤާމެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޠާހިރު ސުންނަތުގައި ވަނީ، ނަމާދަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ...

އިތުރަށް ...

 

ރޯދައަށްހުރެ ނިދުމަކީ ރޯދަ ބާޠިލުވާނެ ކަމެއްތޯ އެވެ؟

ދީން: ފަތުވާ | 29 ޖޫން 2014 މ. 1 ރަމަޟާން 1435 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ރަމަޟާން މަހު ރޯދައަށްހުރެ، ދުވާލު ނިދުމަކީ، ރޯދަ ޝަރުޢުކުރެއްވި ޙިކުމަތާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. އެހެނީ ރޯދަ ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވަނީ، އެކިއެކި އެދުންތަކާއި، ދުންޔަވީ ބައެއް ބޭނުންތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ނަފުސުގެ ޖިހާދެއް ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާން މަހު ދުވާލު އިޙުތިލާމުވުން

ދީން: ފަތުވާ | 29 ޖޫން 2014 މ. 1 ރަމަޟާން 1435 ހ. އާދީއްތަ

 

 

އެކަލާނގެ ރަޙުމަތްފުޅުގެ ބޮޑުކަމުން، އެކަލާނގެ ވަނީ، އިންސާނުންނަށް ނޭނގި ކުރެވޭ ފާފަތަކާއި، ހަނދާން ނެތިގެން ކުރެވޭ ފާފަތަކާއި، މަޖުބޫރީ ޙާލަތުގައި ކުރެވޭ ފާފަތައް އެމީހުންގެ ކިބައިން އުފުއްލަވާފަ އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 1 ރަމަޟާން 1435

 

 

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިޚުލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމު އެވެ.
މި ރަމަޟާން މަހު ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

"މަންމަ އަހަރެންނަށް އުންމައެއް ދޭނެކަން ޔަޤީނެވެ!"

އުޑުން ފެން ކަންވާރެއް ބާވައިލެއްވުނު ބޭކަނބަލެއް

ކޯފާލެއްވުނު ސަހަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮމްޕޭ ގެ ވާހަކަ

ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން: އޭގެ ސަބަބުތަކާއި ޢަލާމާތްތަކާއި ފަރުވާ

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަށިކޮޅު ވަގަށްނަގަން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

އިބްރާހީމުގެފާނާއި ނަމްރޫދުގެ ޑިބޭޓް

ކާވެނިނުކޮށް އެއްދާންނުކުރާށެވެ!

ލޫޠީންނަށް ބަދަލުވަމުންދާ މުސްލިމު ޒުވާނުން

ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވޭ އަންހެނެއް

"އިބްލީހަށް އަލިފާނުން އަޒާބު ދެއްވާނީ ކިހިނަކުންތޯ އެވެ؟"

ސާދާގަރުގެ ހަތަރު އަނބީން

އެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރޭގައިވާ ސިއްރު

"ޝަތަބް ޔޫރު މައުސް އޮބާމާ!"

އެންމެ ތުނބުޅި ދިގު ޖިންސްލަޠީފު

ފަސް ތަރީގެ ހޮޓަލެއްގައި ނިދި ޕާޓޭ

ބޯގޯސް ދެ ވަގުންގެ ވައްކަންކުރުން

ސުޕަރމޭނަށް ބަދަލުވި ޕާޓޭ

ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގައި ފިރިހެނަކަށް ބަދަލުވި ޖިންސްލަޠީފެއް

އޮރިޔާން ޙާލުގައި ހުރެ ނެށި ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ

އެންމެ އިސްކޮޅުން ދިގު ލޯބިވެރިޔާ

ގެވެހި އަންހެން ކަނބަލުން ކުޅުނު ސެކްސް ފިލްމުތައް

ފޮށުން މަނާކުރާ އުކުޅު

މިޞްރުގެ ހަށިވިއްކާ ޚުންސާއިންގެ ޖަމާޢަތް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ: ލަސްވާ ސަބަބުތަކާއި އަވަސްކުރެވޭނެ ގޮތް

ޑރ. ފާތިން ޙަމީދަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށިއެވެ!

ކަށުނަމާދު ކުރާ ގޮތް

ކާވެނިކުރުން އަވަސްކޮށްދޭ ފަންޑިތައެއް

އެކުވެރިކަމަކީ، އިމިއުން ސިސްޓަމްގެ މަދަދުގާރެވެ.

ނިގޫ ފަޅާފައިވާ ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ

ސިޔާސީ ހިޔަޅާއި، ސިޔާސީ ބަކައްޓާއި، ސިޔާސީ ބަޅު

ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ބަލަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތައް

 

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް