އެއްކައުވަންތަކަން ސާބިތުވާ ބައެއް ދަލީލުތައް


މާތް ﷲ އީ، އެއްކައުވަންތަ ކަލާނގެ ކަމާއި، އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކަން ސާބިތުވާ އެތައް ދަލީލުތަކެއް ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މުޤައްދަސް ފޮތްފޮތުގައިވާ ކިތާބިއްޔަ ދަލީލުތަކާއި، ފަލްސަފީ ދަލީލުތަކާއި، ތާރީޚީ ދަލީލުތައް ވެއެވެ.

ވިޔާނުދާ ކަމެއްގެ ނިމުން


ފިރިމީހާ ވިޔާނުދާ ކަމެއް ކުރަން ފެށިއެވެ. އެއީ ނޭދެވޭ ކަމެއްކަން ބުނެދިނުމަށްޓަކައި އަނބިމީހާ އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ފިރިމީހާ ގަބޫލެއް ނުކުރިއެވެ. ފިރިމީހާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އޭނާ ކުރަނީ ވިޔާނުދާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ތާނަ


ހާ، ށަވިޔަނި، ނޫނާ، ރާޔާ، ބާޔާ،
މިގޮތަށް ގޮސް ނަލަ ޗަވިޔަންޏާ ހަމައަށް،
ކާބަފައިން ލިޔެ ދޫކޮށްދިޔަ ކަރުދާސް،
މީޔޭ ވާރުތައިން އައި މޮޅު މީރާސް!