އެތެރެ ހުސް ގަބު މީހުން ބޮޑަށް އަޑުގަދަވާނެ އެވެ.


ރޭލެއް ދަތުރުކޮށްފައި ދާއިރު، އޭގެ ބުރިއެއް މާބޮޑަށް ތެޅެމުންދާނަމަ އެއީ ހުސް ބުރިޔެއްކަން ކަށަވަރެވެ. ވިޔަފާރިވެރިޔަކު އޭނާ ވިއްކާ އެއްޗެއް މާބޮޑަށް އިޝްތިހާރުކުރާނަމަ، އެއީ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫންކަން ޔަޤީނެވެ.

އަމިއްލައަށް މަރުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ.


އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފީމެވެ. ޙަޔާތުގައި ވަނީ މުޅިން ވެސް މައްސަލައެވެ. ބަރުދާސްތުކުރަން ދަތި ވޭނާއި ކެކުޅުމެވެ. އެޔަކަށް އެއްވެސް ޙައްލެއް ނުލިބުނެވެ. އެޔާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ މަގެއް ވެސް ނުފެނުނެވެ. އަހަންނަށް ވިސްނުނު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަމިއްލައަށް މަރުވުމެވެ.

ހިތެއްގެ އުދާސް


ތިބާ ކައިރިޔަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ހިތައި،
ފުރަން މިޖެހެނީ އަދު ޒަމާނާ ތަނުން،
ހިތާ މޭގެ ޒަޚަމުގެ ތުރާލާ ތަދުން،
ހަނދާންތައް އައިސް އާވުމުން މާދުރުން.