عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 
 
 

ކަޢުބަތު ﷲ ގެފުޅު

ދީން: އެހެނިހެން | 27 އޮގަސްޓް 2015 މ. 12 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިއީ، ކަޢުބަތު ﷲ ގެފުޅާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާއެކެވެ. މިދިރާސާގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ބައިތަކަކީ:
1. ގެފުޅާބެހޭ ކުރު ތަޢާރުފެއް
2. ގެފުޅުގެ ސިފަފުޅުތައް
3. ގެފުޅުގެ ނަންފުޅުތައް
4. ގެފުޅު ހުރިތަން
5. ގެފުޅު ބިނާކުރެއްވުން

އިތުރަށް ...

 

ޙައްޖުގެ ދުޢާ އާއި ޒިކުރު

ދީން: އެހެނިހެން | 27 އޮގަސްޓް 2015 މ. 12 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ޙައްޖު މޫސުމު ކުރިމަތިވަމުން އަންނައިރު، ކޮންމެ ޙައްޖާޖީއަކަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި އެކައްޗަކީ، ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ކިޔާ ދުޢާއާއި ޒިކުރެވެ. އޭގެތެރޭގައި އަންނަނިވި ދުޢާއާއި ޒިކުރުތައް ހިމެނެ އެވެ. މި ދުޢާތަކާއި ޒިކުރުތައް ...

އިތުރަށް ...

 

މާބަނޑުވުމާއި، ފުރަގަސްފަރާތު ބަލި

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 25 އޮގަސްޓް 2015 މ. 10 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. އަންގާރަ | 1692

 

 

ބަނޑުހަރުވުމުގެ އިތުރުން، މާބަނޑު އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ޕްރޮޖެސްޓްރޯން އެވެ، ކިޔާ ހޯމޯން އިތުރުވެ އެވެ. މި ހޯމޯންގެ ސަބަބުން، ފުރަގަސްފަރާތުގެ ބަލި ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ދެކަމެއް ކުރިމަތިވެ އެވެ. އެއްކަމަކީ ...

އިތުރަށް ...

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަހުލުބައިތުންގެ ސުލާލަތު

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 25 އޮގަސްޓް 2015 މ. 10 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. އަންގާރަ | 1691

 

 

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މާތް ސުލާލަތު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވާޞިލުވެފައިވާކަން ސާބިތުވާ ތާރީޚީ ހެކިތަކާއި، ނަސަބުތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެއިން އެއް ނަސަބުގެ އަޞްލަކީ، ޔަމަނުކަރައިގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތް ދަމަހައްޓައިދޭ ސިއްރު

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 24 އޮގަސްޓް 2015 މ. 9 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. ހޯމަ | 1690

 

 

އެއަށް އޭނާ ދެއްވާފައިވާ ނަމަކީ، "ޒަވާޖީ ޙަޔާތް ދަމަހައްޓައިދޭ ޖާދޫ" އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، "ފިރިހެނަކު އެ ޖާދޫ ހަދައިފިނަމަ، އޭނާ އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާއަކީ މިދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބާއްޖަވެރި ދެމަފިރިން ކަމުގައި ވާނެ" ...

އިތުރަށް ...

 

ކާއެއްޗެހި ނޫން އެއްޗެހި ކެއުމަށް ދެވިހިފާފައިވާ ކުއްޖެއް

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 23 އޮގަސްޓް 2015 މ. 8 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. އާދީއްތަ | 1689

 

 

ލިލީ މުލިންސްގެ ޢުމުރަކީ 2 އަހަރެވެ. މިހާރު އޭނާ އެންމެ ކާހިތްވާ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި ފޭރާމާއި، ދަތްއުނގުޅާ ބުރުހާއި، ފާޚާނާގައި ހުންނަ ގައިއުނގުޅަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗިއްސާއި، ފާޚާނާ ސާފުކުރާ ފިހިނގަނޑު ...

އިތުރަށް ...

 

ބިދޭސި އަންހެނަކާ ކާވެނިކުރުމުގެ ޙުކުމް

ދީން: ފަތުވާ | 21 އޮގަސްޓް 2015 މ. 6 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. ހުކުރު | 1688

 

 

ސުވާލުގައިވާ "ބިދޭސި އަންހެނާ" ގެ މާނައަކީ، ޣައިރު މުސްލިމު އަންހެނުންނާއި، އަހުލުކިތާބިއްޔަ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އަންހެނެއް ކަމަށްވަނީނަމަ، މުސްލިމު ފިރިހެނަކު އޭނާއާ ކާވެނިކުރުމަކީ ...

އިތުރަށް ...

 

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُـون

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށިއެވެ!

 

 

 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު، ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ ނުހަނު ފުން ހިތާމައާއެކުގަ އެވެ. މާތް ﷲ، އެ މަރްޙޫމުގެ ޢާއިލާގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވައި، ...

އިތުރަށް ...

 

ޖުނުބު ހިނެއިން ހިނައިގަތުމަށް ހަނދާންނެތުން

ދީން: ފަތުވާ | 18 އޮގަސްޓް 2015 މ. 3 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. އަންގާރަ | 1687

 

 

އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިޔަކު ބުންޏެވެ. އެއްރެއަކު އޭނާ ނިދާފައި އޮއްވާ އިޙުތިލާމުވެ، މަނި ބޭރުވި އެވެ. އޭނާއަށް އެކަން އެނގުނީ ދެ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އެކަން އެނގުމުގެ ކުރިން ހިނައިގަތުމެއްނެތި، ވުޟޫކޮށްގެން ނަމާދުކުރި ...

އިތުރަށް ...

 

މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ސާޅީސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ދީން: ފަތުވާ | 12 އޮގަސްޓް 2015 މ. 27 ޝައްވާލް 1436 ހ. ބުދަ | 1686

 

 

ސާޅީސް ދުވަސް ފުރުމުން ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވައި، މައްޔިތާ އަށް ސާޅީސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަކީ، މީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ. ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ސާޅީސް ދުވަސް ވަންދެން މައްޔިތާގެ ފުރާނަ ބިންމަތީގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ޕީޕީއެޗް ދަތިން ފުރަގަސްފަރާތު ބައްޔަށް ކުރާ ފަރުވާ

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 10 އޮގަސްޓް 2015 މ. 25 ޝައްވާލް 1436 ހ. ހޯމަ | 1685

 

 

މި ޙާލަތުގައި ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެ މަޤުބޫލު ވަސީލަތަކީ، ޕީޕީއެޗް (PPH) ދައްޗެވެ. އެ ދައްޗާއި އެއާ އެކުގައިވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވެނީ، އެއްފަހަރު އެވެ. މީގެ މާނައަކީ، އެކަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ...

އިތުރަށް ...

 

ލޭޒަރ އިން ފުރަގަސްފަރާތު ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުން

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 4 އޮގަސްޓް 2015 މ. 19 ޝައްވާލް 1436 ހ. އަންގާރަ | 1684

 

 

ފުރަގަސްފަރާތު ބައްޔަށް ކުރެވިދާނެ ޠަބީޢީ ފަރުވާތަކަށް ބަލައިލުމެއްނެތި، ލޭޒަރ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަވަސްވެނުގަތުން ބުއްދިވެރި އެވެ. އެ ބައްޔަށް ކުރެވޭ ޠަބީޢީ ފަރުވާގެ ތެރޭގައި މާމުއިގެ ފަރުވާ އާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ފަރުވާތައް ...

އިތުރަށް ...

 

އީމާންކަމާއި ނަމާދު: މައިބަދައާއި ހުޅުތަކުގެ ފަރުވާ

ދީން: އެހެނިހެން | 3 އޮގަސްޓް 2015 މ. 18 ޝައްވާލް 1436 ހ. ހޯމަ | 1683

 

 

ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި އީމާންކަން ވާނީ އާރާސްތުވެފަ އެވެ. އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ވާނީ، ކަންކަމާމެދު ފަހި ވިސްނުމެވެ. ނަފުސާނީ ގޮތުންނާއި ރޫޙާނީ ގޮތުން އެމީހުން ވާނީ ...

އިތުރަށް ...

 

ކައުނުގައިވާ މުހިންމު ދިހަ ޙަޤީޤަތެއް (2)

ދީން: ކީރިތި ޤުރުއާން | 29 ޖުލައި 2015 މ. 13 ޝައްވާލް 1436 ހ. ބުދަ | 1682

 

 

އިހުޒަމާނުއްސުރެ، މި އާޔަތުން މުސްލިމު ޢިލްމުވެރިން ދެނެވަޑައިގެންފައިވާ މަފުހޫމުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކައުނު ފުޅާވެ، ތަނަވަސްވަމުންދިއުން ހިމެނެ އެވެ. މިޒަމާނުގެ ސައިންޓިފިކް ހޯދުންތަކުން ވެސް ކަޝްފުވީ ހަމަ މި ޙަޤީޤަތެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

ޢަރަބި ފިރިހެނުންގެ ބޮލުގައި އަޅާ ފޮތިގަނޑުގެ އަޞްލު

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 29 ޖުލައި 2015 މ. 13 ޝައްވާލް 1436 ހ. ބުދަ | 1681

 

 

އިނގިރޭސީން ހަދިޔާކުރި ފޮތިގަނޑު، ޢަރަބީން ބޮލުގައި އަޅާތަން ފެނުމުން، އެއީ ޢަރަބީންނަށް ވިއްކިދާނެ އެއްޗެއްކަން އިނގިރޭސީންނަށް މޭރުންވި އެވެ. ޢަރަބި ފިރިހެނުންގެ ހެދުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފޮތިގަނޑު ބޭނުންކުރާތީ ...

އިތުރަށް ...

 

މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 26 ޖުލައި 2015 މ. 10 ޝައްވާލް 1436 ހ. އާދީއްތަ 

 

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެ ދެކަނބަލުންނަށް ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ...

އިތުރަށް ...

 

ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބަށް މަރްޙަބާ!

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 22 ޖުލައި 2015 މ. 6 ޝައްވާލް 1436 ހ. ބުދަ 

 

 

 

ނައިބު ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި މުނާސަބަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ގެ އަރިހަށް، ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ހެޔޮއެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމު އެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 1 ޝައްވާލް 1436

 

 

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ހެޔޮއެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމު އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވާ ގޮތް

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ޖޫން 2015 މ. 1 ރަމަޟާން 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ދިވެހި ފޮންޓް އެޅުއްވުމުން، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވޭނެ އެވެ. އަދި ބަޙުރު އެކުމާފާނާއި، އެނޫން ދިވެހި ވެބްސައިޓްތައް ވެސް، ދިވެހި އަކުރު ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނެހެން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުން ހުޅުވޭނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ރާސްޓަސްއަކުން ނުވަތަ ރިލޯޑަކުން މަހަރު ލިބިދާނެތޯ އެވެ؟

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، ކިއުންތެރިން ދެއްވާ ތަރުޙީބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުރީދުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ޒިޕް ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިހާރު ޒިޕް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ޒިޕް ފައިލް ރޫޅައިލެއްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ، މި ޞަފުޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަޙައާ އެއްގޮތަށެވެ. ވިންޒިޕް (WinZip) އިން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ރަރ ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިހާރު ރަރ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ރަރ ފައިލް ރޫޅައިލެއްވޭނީ ވިންރަރ (WinRAR) އިންނެވެ. ވިންރަރ އަކީ ހިލޭ ލިބެންހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިރީގައި މިވަނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ. މިނޫން ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މަހަރުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލެއްވުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް އިޞްދާރު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 7 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 17 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަހަނަޅައި، މޮބައިލް ފޯނާއި އައިޕެޑަށް ވާޞިލުވެއްޖެ އެވެ. ކިއުންތެރިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ...

 

ލިއުންތަކުގެ ޢަދަދު: 70

ޞަފުޙާގެ ޢަދަދު: 344

ފޯމެޓް: ޕީޑީއެފް

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނުން ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

ދަމު ނަމާދު

ޙައިޟުވެރިޔާ، ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރުން

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރެއާއި، އެ ރޭގެ ޢަލާމާތްތައް

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ކުރާ ދުޢާ

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ހެޔޮކަންތައް އިތުރުވެގެންދާ މިންވަރު

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރެއަކީ ކިތައްވަނަ ރޭ ކަން ބުނެދޭ ރައުޔުތައް

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ޙައިޟުވެރިޔާއަށް ކުރެވިދާނެ އަޅުކަން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ ޝިފާ ލިއްބައިދެނިވި އާޔަތްތައް

ރަމަޟާންމަހު ފާއިތުވި ރޯދަ، ޝައްކު ދުވަހު ޤަޟާކުރުން

ކައުނުގައިވާ މުހިންމު ދިހަ ޙަޤީޤަތެއް (1)

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަޞްވީރު ތަރުޖަމާ

ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ ބައެއް ކަންތައްތައް

ޢަރަބި މިލިއަނަރެއްގެ އެއްޖިންސްގެ ކާވެނި

އެއިޑްސް ބަލީގެ ނުރައްކާތެރި އާ ވައްތަރެއް

"ރައްޔާނު" (رَيَّانُ) ގެ މާނަ

ހަތްއުޑާއި އޭގެ ނަންތައް

ގަނޑުކޮފީކޮޑި

امرأة تحصل على 15000 دولارا شهريا من عملها في منزلها!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި "ލަފުޡުލްޖަލާލާ ﷲ" ވާރިދުވެފައިވާ މިންވަރު

أكبر سفينة سياحية في العالم

ހާރުކެއުމުގައި ތަބާވެވޭ ރަނގަޅު ނޫން ބައެއް އާދަތައް

مونيكا بيلوتشي: أجمل ممثلة في العالم لعام 2015

ރަމަޟާންމަހު، އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ކުރެވޭ ބައެއް ކުށްތައް

ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއެކު ނަހަމަ ގުޅުން ހިންގާ އަނބިން

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް