بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

ބަހަވީ ފޮތް

އަލްޤާމޫސުލް މުޙީޠު

މިއީ، ޢަރަބި ބަހުގެ ބަސްފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު ފޮތް ކަމުގައިވާ "ޤާމޫސުލް މުޙީޠު" އެވެ.

ފޮތުގެ މުއައްލިފަކީ، މަޝްހޫރު ބަސްވާރު، ފައިރޫޒު އާބާދީ އެވެ.

އޭނާއަކީ، އަލްއިމާމުއްލުޣަވީ، މަޖުދުއްދީން އަބޫ ޠާހިރު ބްނު މުޙައްމަދު ބްނު ޔަޢުޤޫބް ބްނު މުޙައްމަދު ބްނު އިބްރާހީމް ބްނު ޢުމަރުއް ޝީރާޒީ (الإمام اللغوي مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي) އެވެ.

އޭނާ އަވަހާރަވީ، ހިޖުރައިން 817 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

މި ފޮތުގެ އަޞްލު ނަމަކީ، (القاموس المحيط، والقابوس الوسيط، الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط) އެވެ.

މި ފޮތުގެ މަޝްހޫރުކަން ބޮޑުކަމުން ޢަރަބިބަހުން، ބަސްފޮތަށް ކިޔާ "މުޢުޖަމު" ގެ މާނައިގައި، "ޤާމޫސް" ބޭނުންކުރެވެއެވެ.

\/

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

މި ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، chm ފޯމެޓަށެވެ.

މިފޮތް ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުން ހުޅުވޭނެއެވެ.

\/

ފޮތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް

ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ފިތުން، ފޮތް ޑައުންލޯޑްކޮށްލައްވާށެވެ!

\/

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ފޮތުގެ އަގު: މިއީ، ހިލޭ ދޫކުރާ ފޮތެކެވެ.

ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޮތް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެއެވެ.

\/

ޑައުންލޯޑު

\/

މުހިންމު ފޮތެއް

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިޔެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފޮތެވެ.

މި ފޮތުގައި، އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހާރާއި މިހާރު ގުޅުވާލެވިފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް، މިފޮތުގައި ފިލުވާދެވިފައި ވެއެވެ.

މި ފޮތަކީ، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނުން ވަނީ، މި ފޮތް ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

މިވެސް މުހިންމު