ކަރާގެ ބައެއް ފައިދާތައް


ކަރައާއި، ކަރާ ތޮށީގައި ގިނަގުނަ ފައިދާތައް ވެ އެވެ. މިޒަމާނުގެ ހޯދުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި، ކަރައިން ލިބޭ ޞިއްޙީ ފައިދާތައް ހިމަނައި ކޮޅުންނުލާހައި ގިނަ އެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ގޮހޮރަށާއި ކިޑްނީގެ ސަލާމަތްތެރިކަމަށް ކަރައަކީ މުހިންމު އެއްޗެކެވެ.

މޮޅުކަމުގެ ސިއްރު


އެއްދުވަހަކު ސްކޫލެއްގެ ވެރިޔާ، ކްލާސްތަކަށް ދުރުވެ، ކުދިންނާ ވާހަކަދައްކަވައި، ހިތްވަރުދެއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އެ ދުވަހު، އޭނާ ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބުދޭން ނޭނގުނު ސުވާލުތަކެއް ވިއެވެ.

ވާހަކައެއް1.
މާމެލާމެލީގެ ބަގީޗާއެއްގައި އަހަރެން ކުރިޔަށްދަނިކޮށް ބުނެލިއަޑުއިވުނެވެ.
"ތިބާ ހާދަހާ ރީއްޗެވެ!"

2.
އޭރު އަހަރެންގެ އުނގުވަނީ ފިނިފެންމާތަކުން ފުރިފައެވެ.
އޭގެ ބަރުދަނަށް އިޖާބަދިން އަހަރެންގެ ހެދުމުގެ މޭމަތިން ވަނީ ގޮށެއް ކެނޑިފައެވެ.