بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

ކުޑަކުދިންގެ ފޮތް

ޢުލޫމީ ވާހަކަ

މިއީ، ކުޑަކުދިންނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ފޮތްބަޔެކެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުން ވެސް މި ފޮތްބައި ހުޅުވޭނެ އެވެ.

މިއީ، މި ފޮތްބައިގެ އަޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުން އާންމުކުރެވޭ ފުރަތަމަ އިޞްދާރެވެ.

މި ފޮތްބައިގައިވާ ވާހަކަ ފޮތްތަކުގައި، ތަޞްވީރާއި، ލިޔުމާއި، އަޑު ހިމެނެއެވެ.

މި އިޞްދާރުގައި ވާނީ ހަތަރު ފޮތެވެ.

އިތުރު ފޮތްތައް، މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު، ދެން ނެރޭ އިޞްދާރުތަކުގައި ވާނެއެވެ.

\/

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

މި ފޮތްބައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ.

މި ފޮތްބައި ރަނގަޅަށް ހުޅުވޭނީ މޮޒިއްލާ ފަޔަރފޮކްސް އިންނެވެ. (ފުރަތަމަ ފޯނަށް އަޅުއްވާނީ ފަޔަރފޮކްސް އެވެ.)

މި ފޮތްބައިގައިވާ ފޮތްތަކުގެ އަކުރުތައް ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނީ، އެންޑްރޮއިޑްގެ ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅާ ތާނަ ފޮންޓް އެޅުއްވުމުންނެވެ. (މި ފޮންޓް އަޅުއްވާނީ، ފަޔަރފޮކްސް އެޅުއްވުމަށްފަހުގައެވެ.)

ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ލެޕްޓޮޕާއި، އައިޕެޑުން ވެސް މި ފޮތްބައި ހުޅުވޭނެއެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރުން މިފޮތްބައިގެ އަކުރުތައް ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނީ، ފަރުމާ ފޮންޓް އަޅުއްވާފައިވާނަމައެވެ.

\/

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް

9763216 ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ 7828532 ނަންބަރު ފޯނަށް، kv ޖެއްސެވުމަށްފަހު، އެސްއެމްއެސްއެއް ފޮނުވައިލައްވާށެވެ!

ފޮތްބައިގެ ޒިޕް ފައިލް ޑައުންލޯޑްކޮށްލައްވާށެވެ!

ތިޔަފަރާތަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޕާސްވޯޑް ޖައްސަވައިގެން އެ ޒިޕް ފައިލް އަންޒިޕްކޮށްލައްވާށެވެ!

ފޮތްބައި ހުޅުވާލެއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރައްވާނީ، މައި ފޯލްޑަރުގެ ތެރޭގައިވާ އިންޑެކްސް ފައިލެވެ.

\/

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ފޮތްބައިގެ އަގު: މި ފޮތްބައިގެ މި އިޞްދާރަކީ ހިލޭ ދޫކުރާ އެއްޗެކެވެ. ވިއްކާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޮތްބައިގެ ޒިޕް ފައިލް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެއެވެ.

\/

ޑައުންލޯޑު

\/

މުހިންމު ފޮތެއް

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިޔެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފޮތެވެ.

މި ފޮތުގައި، އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހާރާއި މިހާރު ގުޅުވާލެވިފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް، މިފޮތުގައި ފިލުވާދެވިފައި ވެއެވެ.

މި ފޮތަކީ، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

މިވެސް މުހިންމު